Blog Prawny

22 grudnia 2021

Kiedy sąd może zarządzić wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności?

Warunkowe zawieszenia kary pozbawienia wolności oznacza, że sąd zarządza zawieszenie jej wykonania na okres próby. Nie oznacza to jednak, że skazany może spać spokojnie – do […]
15 grudnia 2021

Zwolnienie dyscyplinarne – czy przysługują mi roszczenia cywilnoprawne?

Zwolnienie dyscyplinarne jest dla pracownika o tyle problematyczne, że może mieć on przez to problem ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Dlatego zwolniony w takim trybie pracownik ma […]
8 grudnia 2021

Kiedy sąd może odmówić rozwodu?

Panująca powszechnie opinia, że udzielenie rozwodu jest formalnością na wniosek jednego z małżonków lub wspólnego stanowiska obojga, nie jest zgodna z prawdą. Odmowa udzielenia rozwodu przez […]
24 listopada 2021

Wszystko, co warto wiedzieć o księgach wieczystych

Zakup nieruchomości wiąże się zwykle z wieloma formalnościami. Dla przyszłych właścicieli istotne jest nie tylko zapoznanie się z wybraną nieruchomością pod względem jej umiejscowienia czy widzianego […]