Blog Prawny

15 kwietnia 2018
Radca Prawny Wrocław

Rozwód z małżonkiem nieznanym z miejsca pobytu – czy jest możliwy?

Gdy chcemy rozwieść się z małżonkiem, którego od lat nie widzieliśmy, i co do którego nie mamy nawet przypuszczeń, gdzie może obecnie przebywać, sytuacja może wydawać […]
15 kwietnia 2018
Radca prawny wrocław

Czy można oskarżyć członka rady nadzorczej spółki o przestępstwo nadużycia zaufania?

Hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 296 k.k. stanowi, że tzw. przestępstwa managerskiego może się dopuścić ten, kto jest obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego […]