Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Kancelaria we Wrocławiu specjalizuje się m.in. w takich zagadnieniach jak prawo spadkowe. Adwokaci udzielają pomocy prawnej zarówno spadkobiercom, jak i spadkodawcom.

Rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci to instytucja prawa cywilnego znana już od rzymskiej ustawy XII tablic. Zdajemy sobie sprawę, że często postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, a w szczególności o dział spadku są trudne. Podobnież dla adwokata, czy radcy prawnego - sprawy te wymagają bowiem zgromadzenia i analizy dokumentów często archiwalnych, postępowania zaś nierzadko okazują się długotrwałe i skomplikowane.

Prowadzimy również z powodzeniem sprawy o zachowek. Doradzamy klientom w zakresie analizy aktywów i pasywów masy spadkowej, co decyduje o przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza.


Szukasz pomocy prawnej?


 

Czym jest prawo spadkowe?

Regulowaniem wszelkich kwestii związanych z przejęciem danej części majątku zajmuje się prawo spadkowe, w którym specjalizują się adwokaci z kancelarii we Wrocławiu. Określa ono zasady nabywania uprawnień i obowiązków w zakresie dziedziczenia. Poszczególne normy prawne określają przedmioty składające się na spadek, a także sposoby wejścia w posiadanie konkretnych elementów majątku pozostałego po nieżyjącej osobie.

Instytucje prawa spadkowego

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem spadkowym schedę po zmarłej osobie można przejąć korzystając z jednej z dwóch dróg. Są to dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie żadnych dokumentów świadczących o jego ostatniej woli co do kwestii rozdysponowania poszczególnych składników majątku. W tych okolicznościach spadek przypada najbliższym członkom rodziny, przede wszystkim współmałżonkowi i dzieciom, a niekiedy także rodzicom i rodzeństwu. Jeśli nieżyjący spisał przed śmiercią testament, prawo do otrzymania określonych dóbr wchodzących w skład masy spadkowej może zostać przyznane innym osobom, także niespokrewnionym ze zmarłym.

Ostatnia wola może być sporządzona w różnej formie. Często przybiera postać aktu notarialnego. Krewni wyłączeni z dziedziczenia testamentowego mogą ubiegać się o zachowek. Świadczeniem pomocy prawnej w tym zakresie może zająć się adwokat z Wrocławia, specjalizujący się w takich sprawach jak spadki.

Co do zasady spadkobierca – niezależnie od tego, na jakiej podstawie przysługuje mu prawo do otrzymania dóbr wchodzących w skład masy spadkowej – może albo przyjąć spadek wprost bądź z dobrodziejstwem inwentarza lub też odrzucić ją. Pierwszy przypadek z reguły dotyczy majątku nieobciążonego żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami finansowymi. Dwa kolejne występują przy zadłużonym mieniu. Przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zainteresowany zobowiązuje się do spłaty należności do wartości przyjętych aktywów. Odrzucenie spadku oznacza automatyczne zwolnienie się z konieczności ponoszenia odpowiedzialności za uregulowanie długu.

Nasza pomoc w zakresie prawa spadkowego

W dziedzinie prawa spadkowego nasi Klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc prawników oraz radców prawnych, którzy posiadają bogate doświadczenie w tej dziedzinie prawa i z powodzeniem pomagali w uzyskaniu pomyślnego orzeczenia sądu lub odpowiednich organów administracyjnych. Jako że prawo spadkowe jest dziedziną dość skomplikowaną, każda sprawa jest przez współpracujących z nami adwokatów rozpatrywana indywidualnie.

Dziedziczenie

W postępowaniu dotyczącym dziedziczenia testamentowego lub ustawowego reprezentujemy naszych Klientów na każdym jego etapie. Przygotowujemy odpowiednie wnioski, dokumentację w celu pozyskania spadku dla naszych Klientów z Wrocławia i innych miejscowości oraz ustalenia kręgu osób objętych dziedziczeniem ustawowym. W czasie postępowania uświadamiamy naszych klientów o ich prawach i obowiązkach związanych z dziedziczeniem spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku

W postępowaniu w tej sprawie prawnicy i radcy prawni współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym pomogą w ustaleniu kręgu osób z prawem do spadku. Dokonuje się tego w sądzie lub u notariusza. Pomoc adwokata lub radcy prawnego na tym etapie czynności związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku jest bardzo cenna, bowiem spadkobiercy testamentowi i ustawowi bardzo często pozostają w sporze.

 


Szukasz pomocy prawnej?

Zachowek

Jest to instytucja określona w Kodeksie Cywilnym, której celem jest zabezpieczenie majątkowego interesu najbliższej rodziny osoby pozostawiającej spadek, czyli spadkodawcy. Polega ona na tym, że spadkobiercy ustawowi mają prawo do roszczeń finansowych wobec spadkobierców testamentowych. Współpracujący z nami adwokaci i radcy prawni pomagają swoim klientom w wywalczeniu jak największej kwoty zachowku.

Odrzucenie spadku

Zdarza się, że w obowiązki majątkowe osoby zmarłej zawierają przede wszystkim długi. Wówczas w interesie spadkobierców nie leży przyjmowanie takiego spadku, ale zrzeczenie się go. Dlatego też możesz liczyć na pomoc w sporządzeniu i złożeniu stosownych dokumentów w celu odrzucenia spadku. Zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym pomagamy także w przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że ewentualne długi spadkodawcy zostają pokryte jedynie w ramach odziedziczonego majątku, co nie naraża spadkobiercy na destabilizacje finansową.

Sprawy spadkowe Wrocław

Współpracujący z nami adwokaci i radcy prawni z Wrocławia posiadają bogate doświadczenie i wiedzę w prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego dotyczących m.in.:

  • dziedziczenia,
  • stwierdzenia nabycia spadku,
  • o zachowek,
  • o odrzucenie spadku,
  • stwierdzenia nieważności testamentu,
  • wyłączenia małżonka od dziedziczenia,
  • uznania spadkobiercy za niegodnego,
  • zobowiązania do wykonania zapisu lub polecenia,
  • wystąpienia wierzycieli spadkodawcy przeciwko spadkobiercom.