Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci to instytucja prawa cywilnego znana już od rzymskiej ustawy XII tablic. Zdajemy sobie sprawę, że często postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, a w szczególności o dział spadku są trudne. Podobnież dla adwokata czy radcy prawnego - sprawy te wymagają bowiem zgromadzenia i analizy dokumentów często archiwalnych, postępowania zaś nierzadko okazują się długotrwałe i skomplikowane.

Prowadzimy również z powodzeniem sprawy o zachowek. Doradzamy klientom w zakresie analizy aktywów i pasywów masy spadkowej, co decyduje o przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza.


Szukasz pomocy prawnej?


 

Prawo spadkowe jest dziedziną prawa cywilnego, która dotyczy przejęcia praw oraz zobowiązań majątkowych po śmierci właściciela tychże. Jeśli znaleźli się Państwo w sytuacji spornej dotyczącej pozyskania lub zrzeczenia się spadku po zmarłym bliskim, prawnicy i radcy prawni współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym pomogą Państwu w dochodzeniu swoich praw przed sądem lub właściwymi organami administracyjnymi.

 

Nasza pomoc w zakresie prawa spadkowego

W dziedzinie prawa spadkowego nasi Klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc prawników oraz radców prawnych, którzy posiadają bogate doświadczenie w tej dziedzinie prawa i z powodzeniem pomagali w uzyskaniu pomyślnego orzeczenia sądu lub odpowiednich organów administracyjnych. Jako że prawo spadkowe jest dziedziną dość skomplikowaną, każda sprawa jest przez współpracujących z nami prawników rozpatrywana indywidualnie.

 

Dziedziczenie

W postępowaniu dotyczącym dziedziczenia testamentowego lub ustawowego reprezentujemy naszych Klientów na każdym jego etapie. Przygotowujemy odpowiednie wnioski, dokumentację w celu pozyskania spadku dla naszych Klientów oraz ustalenia kręgu osób objętych dziedziczeniem ustawowym. W czasie postępowania uświadamiamy naszych klientów o ich prawach i obowiązkach związanych z dziedziczeniem.

 

Stwierdzenie nabycia spadku

W postępowaniu w tej sprawie prawnicy i radcy prawni Dolnośląskiego Holdingu Prawnego pomogą w ustaleniu kręgu osób z prawem do spadku. Dokonuje się tego w sądzie lub u notariusza. Pomoc prawnika lub radcy prawnego na tym etapie czynności związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku jest bardzo cenna, bowiem spadkobiercy testamentowi i ustawowi bardzo często pozostają w sporze.


Szukasz pomocy prawnej?

Zachowek

Jest to instytucja określona w Kodeksie Cywilnym, której celem jest zabezpieczenie majątkowego interesu najbliższej rodziny osoby pozostawiającej spadek, czyli spadkodawcy. Polega ona na tym, że spadkobiercy ustawowi mają prawo do roszczeń finansowych wobec spadkobierców testamentowych. Współpracujący z nami prawnicy i radcy prawni pomagają swoim klientom w wywalczeniu jak największej kwoty zachowku.

 

Odrzucenie spadku

Zdarza się, że w obowiązki majątkowe osoby zmarłej zawierają przede wszystkim długi. Wówczas w interesie spadkobierców nie leży przyjmowanie takiego spadku, ale zrzeczenie się go. Dlatego też możesz liczyć na pomoc w sporządzeniu i złożeniu stosownych dokumentów w celu odrzucenia spadku. Pomagamy także w odziedziczeniu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że ewentualne długi spadkodawcy zostają pokryte jedynie w ramach odziedziczonego majątku, co nie naraża spadkobiercy na destabilizacje finansową.

 

W jakich sprawach możesz liczyć na naszą pomoc?

Współpracujący z nami prawnicy i radcy prawni posiadają bogate doświadczenie i wiedzę w prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego dotyczących m.in.:

  • dziedziczenia,
  • stwierdzenia nabycia spadku,
  • o zachowek,
  • o odrzucenie spadku,
  • stwierdzenia nieważności testamentu,
  • wyłączenia małżonka od dziedziczenia,
  • uznania spadkobiercy za niegodnego,
  • zobowiązania do wykonania zapisu lub polecenia,
  • wystąpienia wierzycieli spadkodawcy przeciwko spadkobiercom.