O nas

O nas

Nasza firma powstała w celu niesienia pomocy prawnej dla ludności i podmiotów gospodarczych. Pragniemy przede wszystkim, aby jakość naszych usług i zaangażowanie w powierzone nam sprawy stały zawsze na najwyższym poziomie.

W dzisiejszych czasach odbiorcy usług prawnych oczekują kompleksowej często opieki, przy jednoczesnym natychmiastowym niemal działaniu. Jednocześnie rynek prawny jest mocno rozdrobiony, a zdezorientowani klienci często kierują swoje sprawy do podmiotów nieposiadających odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji.

Specyfika zespołu, jaki tworzą nasi współpracownicy, stanowi wynikową nauki i praktyki, która jest nabywana na salach sądowych, konferencjach, ale i w codziennym życiu. Współpracujemy z prawnikami, pośród których znajdują się naukowcy, praktycy, dydaktycy, przedsiębiorcy - osoby obdarzone niczym nieograniczonymi horyzontami, które za okrycie wierzchnie podczas swej drogi zawodowej obrały togę z zielonym lub niebieskim żabotem.

Bliskie są nam sprawy z zakresu prawa karnego i cywilnego. Duży obszar naszej działalności stanowią sprawy rodzinne, z którymi wiąże się duży przekrój problemów o niezwykle wrażliwej materii i życiowym ich znaczeniu.

Działając na rynku prawniczym staramy się podążać za potrzebami naszych klientów i coraz lepiej dostosowywać do wymagań obecnego rynku. Nasi współpracownicy biegle władają językiem angielskim, dzięki czemu jesteśmy w stanie ułatwić klientom anglojęzycznym dostęp do polskiego Wymiaru Sprawiedliwości. Wierzymy, że prawnicy XXI wieku odgrywają rolę nie tylko w sądach, ale biorą udział w złożonej i wielowymiarowej komunikacji społecznej. Wolnorynkowa gospodarka wymaga, aby dobry adwokat lub radca prawny nadążał nie tylko za zmieniającymi się przepisami, których śledzenie stanowi absolutne minimum istnienia na rynku prawnym, ale i za potrzebami sektora szeroko pojętych usług.

W swojej codziennej pracy łączymy prawo z biznesem, dostarczając gotowe, bezpieczne i zgodne z prawem rozwiązania, niezależnie, czy występujemy w roli pełnomocnika, obrońcy, reprezentujemy osoby fizyczne, czy działamy w imieniu przedsiębiorstw i stowarzyszeń.