Postępowania w sprawach nieletnich

Postępowania w sprawach nieletnich

Chociaż postępowanie w sprawach nieletnich tradycyjnie zaliczane jest do postępowań represyjnych, to jednak przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich mają na względzie przede wszystkim charakter ochronny i resocjalizacyjny. Celem tych środków jest nadrobienie zaległości wychowawczych i umożliwienie nieletnim socjalizacji.

Ze względu na istotne kwestie, regulowane ustawą, jak choćby zapobieganie demoralizacji nieletnich i stworzenie młodym ludziom warunków powrotu do normalnego społeczeństwa, ustawodawca wielokrotnie dokonywał jej nowelizacji, co powoduje, że postępowanie niniejsze należy do trudniejszych w polskiej procedurze, dlatego udział adwokata w tego rodzaju sprawach, może okazać się nieodzowny. W takim postępowaniu, adwokaci współpracujący z naszą kancelarią prawną we Wrocławiu, biorą udział we wszystkich czynnościach procesowych z udziałem nieletniego.

Szczególna dbałość o interesy nieletnich powoduje, że każdy dobry adwokat zdaje sobie sprawę z konieczności nawiązania bezpośredniego kontaktu nie tylko z nieletnim, ale również z jego rodzicami. Jeśli nieletni przebywa w schronisku, adwokat odwiedza go w placówce, natomiast spotkanie z rodzicami z reguły odbywa się w siedzibie naszej kancelarii prawnej we Wrocławiu.


Szukasz pomocy prawnej?