Postępowania w sprawach nieletnich

Postępowania w sprawach nieletnich

Chociaż postępowanie w sprawach nieletnich tradycyjnie zaliczane jest do postępowań represyjnych, to jednak przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich mają na względzie przede wszystkim charakter ochronny i resocjalizacyjny, a nie represyjny. Celem tych środków jest nadrobienie zaległości wychowawczych i umożliwienie nieletnim socjalizacji.

Ze względu na istotne kwestie, regulowane ustawą, jak choćby zapobieganie demoralizacji nieletnich i stworzenie młodym ludziom warunków powrotu do normalnego społeczeństwa, ustawodawca wielokrotnie dokonywał jej nowelizacji, co powoduje, że postępowanie niniejsze należy do trudniejszych w polskiej procedurze.


Szukasz pomocy prawnej?


 

Prawnicy współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym we Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej Górze podejmują się prowadzenia postępowania w sprawach czynów karalnych popełnionych przez nieletnich, wykonywania orzeczeń sądu dotyczących nieletnich, a także w sprawach dotyczących demoralizacji osób, które nie ukończyły 17. roku życia. Postępowanie w sprawach nieletnich toczy się w sądzie rodzinnym.

 

Postępowanie przeciwko nieletnim – czyli komu?

Jako osoby nieletnie w postępowaniu sądowym traktuje się osoby:

  • pomiędzy 13. a 17. rokiem życia, które popełniają czyn zabroniony;
  • do 18. roku życia w przypadku zwalczania demoralizacji;
  • do ukończenia 21. roku życia w przypadku osób, wobec których wcześniej zostały zastosowane środki wychowawcze lub poprawcze.

Ze względu na młody wiek priorytetem jest zastosowanie wobec nich takich środków wychowawczych i resocjalizacyjnych, które pomogą im wrócić do normalnego życia poprzez nadrobienie zaległości wychowawczych.

 

Postępowanie w sprawach nieletnich – dlaczego prawnik jest potrzebny?

W kwestii nieletnich, którzy dopuszczają się czynów zabronionych, niezwykle ważne jest to, by powstrzymać proces ich demoralizacji i umożliwić im powrót do normalnego życia poprzez skuteczną resocjalizację. Aby regulacje prawne w tym zakresie jak najbardziej sprzyjały powrotowi młodocianych na właściwą drogę życia, wielokrotnie były zmieniane przez ustawodawcę. Niestety poskutkowało to tym, że postępowania wobec nieletnich należą do jednych z najtrudniejszych do prowadzenia. Bez znajomości prawa i doświadczenia, jakie posiadają w tym zakresie nasi prawnicy, może być trudno o ogłoszenie przez sąd korzystnego wyroku.

 

Szukasz pomocy prawnej?

 
 

Pilnujemy praw nieletnich w trakcie postępowania

Nieletni, którzy dopuścili się czynów zabronionych, posiadają takie same jak prawa jak dorośli, a jednym z nich jest oczywiście prawo do posiadania obrońcy. Należy jednak wziąć pod uwagę ich większą wrażliwość oraz to, że wymagają szczególnego podejścia i traktowania. W postępowaniu w czasie nieletnich, nasi prawnicy biorą udział we wszystkich czynnościach procesowych z ich udziałem. Należą do nich:

  • bezstresowe przesłuchanie nieletniego,
  • reprezentowanie go na sali sądowej,
  • udział w postępowaniu wykonawczym, mającym na celu wyegzekwowanie kary.

 

W jakich sprawach reprezentujemy nieletnich?

Współpracujący z nami prawnicy reprezentują nieletnich w postępowaniach:

  • wyjaśniających – w ich trakcie gromadzone są materiały dowodowe i dane o osobach nieletnich, którym stawia się zarzuty;
  • opiekuńczo-wychowawczych – czyli łagodniejszej formie postępowania wobec nieletnich, ich celem jest nadrobienie zaległości wychowawczych;
  • poprawczych – dotyczą umieszczenia nieletnich w zakładzie poprawczym, czyli zastosowanie najsurowszej kary wobec nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych.

Są sytuacje, w których nieletni postawiony przed sądem musi korzystać z pomocy obrońcy. Dotyczy to postępowania poprawczego lub postępowania wyjaśniającego, w podczas którego nieletni oraz jego prawni opiekunowie mają sprzeczne interesy.