Windykacja należności

Windykacja należności

Przeterminowane roszczenia są zmorą dzisiejszych przedsiębiorców. Dobrze wiemy, jak ważna jest płynność finansowa, dlatego swoim klientom zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu windykacji należności.

Nasza kancelaria współpracuje ze specjalistami z zakresu wywiadu gospodarczego i windykacji terenowej. Z powodzeniem odzyskiwaliśmy zobowiązania od kontrahentów naszych klientów za pomocą Elektronicznego Postępowania Upominawczego, postępowania nakazowego, czy w drodze klasycznego procesu.

Realizując wyroki sądowe korzystamy z usług zaprzyjaźnionych, renomowanych kancelarii komorniczych.


Szukasz pomocy prawnej?


 

Zaleganie ze spłatą zobowiązań dla wielu przedsiębiorców jest mocno uciążliwe i niekiedy może realnie utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej. Prawnicy Dolnośląskiego Holdingu Prawnego skutecznie odzyskiwali dla swoich klientów należności na drodze procesu sądowego, postępowania nakazowego oraz Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

 

Windykacja należności – kiedy możesz zgłosić się o pomoc prawnika?

W trosce o Twoje pieniądze oraz płynność finansową Twojej działalności, udzielimy Ci niezbędnej pomocy w procesach windykacji, które mają na celu wyegzekwowanie spłaty należności przez Twoich dłużników. O nasze wsparcie możesz poprosić w przypadku jakichkolwiek zaległości w spłatach, np. niezapłaconych faktur, zaległości czynszowych, niezapłaconych kar umownych czy zaległości związanych ze spłatą kredytu lub pożyczek.

 

Na czym polega pomoc prawnika przy windykacji należności?

W przypadku prawnej pomocy przy windykowaniu dłużników otrzymasz wsparcie adwokata specjalizującego się w tego typu procesach, posiadającego wiedzę i praktyczne doświadczenie. Świadczymy nasze usługi na wszystkich trzech etapach windykacji.

 

Szukasz pomocy prawnej?

 
 

Etap przedsądowy

Czyli, windykacja polubowna, podczas której podejmiemy kroki mające na celu uzyskanie spłaty należności z zachowaniem dobrych relacji z dłużnikiem. Poinformujemy Twojego dłużnika o kwocie, jaką zalega. Sporządzimy klarowne wezwanie do zapłaty, które na etapie sądowym będzie stanowić podstawę do obciążenia dłużnika kosztami sądowymi. Jeżeli Twój dłużnik nie będzie w stanie uregulować należności, podejmiemy próbę negocjacji, aby zakończyć sprawę korzystną dla Ciebie ugodą. Na tym etapie informujemy dłużnika, że w przypadku nieuregulowania długu, skierujemy sprawę na drogę sądową.

 

Etap sądowy

Na tym etapie windykacji skierujemy sprawę do sądu i będziemy ubiegać się o wydanie przez sąd nakazu zapłaty lub orzeczenie korzystnego dla Ciebie wyroku. W tym celu gromadzimy niezbędną dokumentację, dzięki której sąd otrzyma jasno przedstawione dowody na to, że Twój dłużnik zalega ze spłatą oraz unika jej uregulowania lub też nie godzi się na żadną formę ugody. Podczas tego etapu:

  • przygotowujemy niezbędną dokumentację,
  • obsługujemy korespondencją związaną z procesem,
  • bierzemy udział w przesłuchaniach świadków,
  • reprezentujemy Cię na sali sądowe.

Możemy sporządzić i złożyć w sądzie wniosek o zabezpieczenie wartości długu u Twojego dłużnika, co uniemożliwi mu zbycie lub ukrycie majątku, którym mógłby spłacić dług.

 

Egzekucja komornicza

Na tym etapie na podstawie wyroku sądu sporządzamy i kierujemy do komornika wniosek o zajęcie części majątku dłużnika, który posłuży do spłaty długu. Dbamy również o sprawny przebieg informacji oraz dokumentacji pomiędzy naszym klientem, a komornikiem, co znacznie usprawnia i przyspiesza proces windykacji. Monitorujemy wszelkie działania podejmowane przez komornika oraz informujemy Cię o postępach.