Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Nasi współpracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie reprezentowania osób fizycznych i przedsiębiorstw przed organami państwowymi. W przypadku wyczerpania drogi administracyjnej, z sukcesami reprezentowaliśmy klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.


Szukasz pomocy prawnej?


 

Prawo administracyjne to bardzo obszerna gałąź prawa, które obejmuje wszelkie stosunki jakie zachodzą pomiędzy obywatelami lub osobami prawnymi a administracją państwową lub jednostkami samorządowymi. W ramach prawa administracyjnego określone są również zasady organizacji działania organów administracyjnych, a także czynności, jakie należą do ich kompetencji.

Specjaliści z zakresu prawa administracyjnego, którzy współpracują z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym, świadczą pomoc w ramach reprezentowania osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych przed organami administracji państwowej, a w przypadku wyczerpania możliwości na drodze administracyjnej również reprezentują ich przed sądami administracyjnymi.

 

Prawo administracyjne – problemy każdego z nas

Prawo administracyjne reguluje tak naprawdę każdy aspekt naszego życia i dotyczy każdego obywatela. Przepisy administracyjne muszą być stosowane np. przy budowie domu, zarejestrowania urodzenia dziecka lub zgonu bliskiej osoby, zakładania działalności gospodarczej czy meldunku w miejscu zamieszkania. Dlatego też procesy administracyjne oraz sprawy, które znalazły się na wokandach sądów administracyjnych stanowią ogromną część pracy prawników.

 

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!

 

Zakres pomocy w ramach prawa administracyjnego

Prawnicy Dolnośląskiego Holdingu Prawnego, którzy wyspecjalizowali się w prawie administracyjnym, mają na swoim koncie niezliczoną liczbę procesów zakończonych pomyślnie dla ich klientów. Dotyczyły one zarówno prawa administracyjnego formalnego (regulującego tryb postępowania podmiotów administracyjnych oraz wykluczającego ich samowolę), jak również prawa administracyjnego materialnego (ustala strukturę organów administracji oraz ich prawa i obowiązki).

Jakie działania obejmuje pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego?

 • Przygotowywanie i sporządzanie wniosków dotyczących rozpoczęcia postępowania administracyjnego lub koniecznych w do przedstawienia organowi administracyjnemu lub sądowi w trakcie postępowania.
 • Reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi, również w postępowaniach nadzwyczajnych.
 • Zaskarżanie postanowień organów administracyjnych oraz uchwał przyjmowanych przez jednostki samorządowe.
 • Szeroko pojęte doradztwo prawne z zakresu prawa administracyjnego.
 • Pozyskiwanie w imieniu klientów stosownych pism i zaświadczeń wydawanych przez różne organy administracyjne.

To lista najczęstszych czynności wykonywanych w interesie naszych klientów w zakresie pomocy przy procesach administracyjnych.

 

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!

 

W jakich sprawach pomagaliśmy osiągnąć pomyślne orzeczenie?

 • Sprawy związane z decyzjami wydawanymi odnośnie inwestycji infrastrukturalnych (zarówno komunikacyjnych, jak i budowlanych czy technologicznych).
 • Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Sprawy w kwestii własności gruntów.
 • Sprawy z zakresu ewidencji ludności, w tym dotyczących przyznawania obywatelstwa czy zmiany stanu cywilnego.
 • Sprawy związane z przyznaniem lub odebraniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Sprawy dotyczące udzielania lub cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni.
 • Sprawy dotyczące wywłaszczenia i komunalizacji mienia własności prywatnej.
 • Sprawy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i kar nakładanych za jego zanieczyszczanie.

  Jest to lista często toczących się spraw administracyjnych, w których nasi klienci otrzymywali skuteczną pomoc. Postępowanie administracyjne może dotyczyć jednak znacznie dłuższej listy spraw, w których nasi klienci mogą liczyć wsparcie wyspecjalizowanych prawników.