Prawo Wykonawcze

Prawo Wykonawcze

Prawomocny wyrok skazujący w sprawie karnej nie oznacza wcale braku możliwości dalszej walki i ochrony praw skazanego. Kodeks karny wykonawczy posiada wiele instytucji pozwalających skazanym na złagodzenie uciążliwości, jaką niesie ze sobą widmo pozbawienia wolności.

Nasza kancelaria prawna we Wrocławiu od lat zajmuje się kanonem rzemiosła adwokackiego, za który uchodzą sprawy o: odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, wyrok łączny, przerwa w karze, wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Wierzymy, że nawet w przypadku skazania, każdy dobry adwokat, jest w stanie wypracować wspólnie z klientem rozwiązanie prawne, które polepszy sytuację skazanego. Z oczywistych względów spotkanie z obrońcą z reguły nie odbywa się wówczas w siedzibie jego kancelarii adwokackiej, ale w miejscu osadzenia skazanego.

Pozostaje dla nas oczywiste, że waga spraw rozpoznawanych przez sądy w postępowaniu wykonawczym, jest dla naszych klientów znacząca, dlatego nie ograniczamy się do niesienia pomocy prawnej jedynie we Wrocławiu.

Adwokat z nami współpracujący jest w stanie odwiedzić skazanego nawet w tym samym dniu, w którym otrzymamy zlecenie, o ile skazany przebywa we Wrocławiu. W przypadku pozostałych miejscowości, adwokat będzie w stanie pojawić się w jednostce penitencjarnej zazwyczaj w ciągu kilku dni.


Szukasz pomocy prawnej?