Prawo Wykonawcze

Prawo Wykonawcze

Prawomocny wyrok skazujący w sprawie karnej nie oznacza wcale braku możliwości dalszej walki i ochrony praw skazanego. Kodeks karny wykonawczy posiada wiele instytucji pozwalających skazanym na złagodzenie uciążliwości, jaką niesie ze sobą widmo pozbawienia wolności.

Z powodzeniem od lat zajmujemy się kanonem rzemiosła adwokackiego, za który uchodzą sprawy o: odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.


Szukasz pomocy prawnej?


 

Dolnośląski Holding Prawny świadczy usługi w zakresie prawnej pomocy dla osób skazanych w postępowaniu karnym wyrokiem prawomocnym. Celem postępowania wykonawczego jest zgodne z prawem przewidzianym w kodeksie karnym wykonawczym zminimalizowanie uciążliwości, jakie na skazanych czekają w wyniku ograniczenia lub pozbawienia wolności czy nałożonych grzywien lub innych środków karnych.

 

Czego dotyczy postępowanie karne wykonawcze?

Zgodnie z przyjętymi normami wyroki muszą być egzekwowane z uwzględnieniem praw człowieka i praw skazanego. Odbycie kary musi odbywać się z pełnym poszanowaniem praw i godności skazanego, a także w sposób humanitarny. Wszelkie przepisy egzekwowania kar określone są przez kodeks karny wykonawczy.

 

Pomoc prawnika w postępowaniu wykonawczym

Postępowanie wykonawcze wszczyna się po nadaniu wyrokowi sądu w postępowaniu karnym prawomocności. Wówczas należy zadbać o to, by kara nałożona na skazanego została wyegzekwowana w prawidłowy i zgodny z prawem sposób. Właśnie w tym celu, po tym jak wyrok stanie się prawomocny i wykonalny, wszczyna się postępowanie wykonawcze. Skazany, którego dotyczy wyrok, ma pełne prawo korzystania z pomocy adwokata podczas owego postępowania. Z jego pomocą możliwe jest uzyskanie od sądu zgody na:

  • wyrok łączny za wszystkie przewinienia,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary,
  • odroczenie odbywania kary pozbawienia wolności lub przerwę w jej odbywaniu,
  • odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  • umorzenie lub rozłożenie na raty grzywny nałożonej na skazanego.

 

Szukasz pomocy prawnej?

 

Adwokat w postępowaniu wykonawczym – dlaczego warto korzystać z jego pomocy?

Orzeczenie wyroku przez sąd nie oznacza jeszcze konieczności odbycia kary w takiej formie, jaka została w tym wyroku określona. Jej ostateczny wymiar oraz forma zostaną ustalone dopiero po odbyciu się postępowania wykonawczego. Znając dobrze prawo oraz mając doświadczenie w postępowaniach wykonawczych, prawnik jest w stanie wykorzystać pewne okoliczności towarzyszące życiu skazanego w celu korzystniejszego dla osoby skazanej przeprowadzenia postępowania wykonawczego i odbycia orzeczonej kary. Okolicznościami tymi mogą być na przykład:

  • stan zdrowia skazanego,
  • sytuacja materialna,
  • zbyt duże obciążenie dla rodziny skazanego, jakie wiązałoby się z natychmiastowym wyegzekwowaniem kary.

Dzięki pomocy adwokata prawa karnego wykonawczego skazany pozna swoje prawa oraz możliwe rozwiązania, które sąd może zastosować w ramach jak najkorzystniejszego dla skazanego wyegzekwowania kary. Prawnik przygotuje w imieniu skazanego wszystkie niezbędne wnioski i dokumenty, a także reprezentuje jego stronę przed sądem w trakcie postępowania.