Prawo Karne i Karnoskarbowe

Prawo Karne i Karnoskarbowe

Od momentu zatrzymania, w gabinecie prokuratora, poprzez salę sądową, adwokat współpracujący z naszą kancelarią prawdą we Wrocławiu, broni oskarżonych i wspiera ich rodziny, często w najtrudniejszych dla nich chwilach. Rozumiemy, że za każdą ze zleconych nam spraw stoi człowiek, którego los zawsze stawiamy na pierwszym miejscu.

Znając nie tylko przepisy prawa, ale i realia funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości, nasi adwokaci proponują swoim klientom rozwiązania racjonalne i efektywne, rzetelnie informując o sytuacji procesowej, w której się znajdują.

Z uwagi na specyfikę postępowań karnych, a także zasadę, zgodnie z którą klienci coraz rzadziej kierują się właściwością miejscową działalności adwokata, w sprawach karnych zastępujemy oskarżonych nie tylko we Wrocławiu, czy na Dolnym Śląsku, ale na terenie całej Polski.

Każdy współpracujący z nami adwokat z powodzeniem występuje również w roli oskarżyciela posiłkowego.


Szukasz pomocy prawnej?