Prawo autorskie i własności przemysłowej

Prawo autorskie i własności przemysłowej

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem i zastępstwem w sprawach związanych z ochroną prawną utworu. Reprezentujemy klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, jak i w sądach przeciwko podmiotom naruszającym prawa własności intelektualnej.


Szukasz pomocy prawnej?


 

Dolnośląski Holding Prawny świadczy usługi z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Współpracują z nami prawnicy, którzy posiadają wiedzę i praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu swoich klientów w sprawach o osobiste i majątkowe prawa majątkowe, w kontaktach z organizacjami, które zrzeszają twórców, artystów, wykonawców i producentów oraz w procesach o nieuczciwą konkurencję.

 

Usługi z zakresu prawa autorskiego

Współpracujący z nami prawnicy posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu swoich klientów w procesach dotyczących praw autorskich. Dzisiaj, kiedy cyfryzacja na dobre zagościła w dziedzinie twórczości artystycznej, sprawy o nielegalne rozpowszechnianie lub też kopiowanie utworów są coraz powszechniejsze. Jednocześnie wymagają od adwokatów niezwykle sprecyzowanej wiedzy z tego zakresu. Jakie usługi świadczymy w zakresie praw autorskich?

  • Doradztwo w zakresie ochrony osobistych praw autorskich oraz roszczeń związanych z majątkowymi prawami autorskimi.
  • Reprezentujemy artystów, którzy podpisują kontrakty z managerami, wytwórniami filmowymi lub fotograficznymi, a także wydawnictwami. W tym zakresie między innymi pomagamy naszym klientom sporządzać korzystne umowy.
  • Reprezentujemy naszych klientów w procesach o bezprawne wykorzystanie utworu lub naruszenie dobrego wizerunku czy innych dóbr osobistych.
  • Przygotowujemy umowy, zezwolenia i licencje związane z wykorzystywaniem przez inne osoby utworów lub wizerunku naszych klientów.

Zakres usług związanych z prawem autorskim dotyczy bardzo szerokiego spektrum działań skupionych głównie wokół twórczości oraz wizerunku naszych klientów.

 

Szukasz pomocy prawnej?

Usługi z zakresu prawa własności przemysłowej

W zakresie prawa własności przemysłowej najczęściej prowadzone są procesy o bezprawne wykorzystanie czyjegoś patentu lub też o naruszenie znaku towarowego w postaci logo czy sloganu. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących tych właśnie naruszeń, jednakże nasze usługi na polu prawa własności przemysłowej obejmują znacznie szerszy zakres.

  • Doradzamy w zakresie ochrony znaku towarowego oraz rejestracji patentu.
  • Reprezentujemy naszych klientów w Urzędzie Patentowym podczas rejestrowania znaku towarowego oraz innych dóbr.
  • Weryfikujemy oraz sporządzamy umowy, jakie nasi klienci podpisują w związku z obrotem znakiem towarowym, udzielaniem licencji, transferem technologii czy prowadzeniem procesów badawczo-rozwojowych.
  • Opracowujemy kompletną dokumentację związaną z rejestrowaniem patentu, znaku towarowego czy innych dóbr przemysłowych.

Własności przemysłowej to skomplikowany zakres prawa, który w dodatku ulega wpływowi nieustannego rozwoju technologii. Współpracujący z nami prawnicy mogą pochwalić się nie tylko wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie, ale również doskonałym obyciem związanym z tą dziedziną prawa.