Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W naszej kancelarii równie często obsługujemy pracowników, jak i pracodawców. Współpracujący z nami adwokaci i radcy prawni niosą pomoc w zakresie sporządzania, analizy i oceny umów z zakresu prawa pracy i kontraktów menedżerskich, regulaminów pracy, uczestniczą w rozwiązywaniu sporów na linii pracodawca-pracownik, zajmują się tematyka nieuczciwej konkurencji i zakazów konkurencji, prowadzą sprawy o mobbing i dyskryminację, przywrócenie do pracy, dochodzą odszkodowań za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.


Szukasz pomocy prawnej?