Adwokat Legnica

Potrzebujesz pomocy adwokata lub radcy prawnego w Legnicy?

Legnica, zaraz po Wrocławiu, jest miastem, w którym najczęściej reprezentujemy naszych klientów. Każdy współpracujący z nami adwokat i radca prawny występuje przed legnickimi sądami, dbając na sali o najlepsze interesy naszych zleceniodawców. W toku sprawy nigdy nie pozostawiamy klienta samego sobie, ale zawsze staramy się przygotować go na to, co może wydarzyć się w postępowaniu. Oczywiście często precyzyjne wskazania nie są możliwe, ale każdy dobry prawnik jest w stanie przewidzieć kierunek działań sądu, pytania, które mogą zostać zadane stronie albo wskazać dowody, których powołanie mogłoby przyczynić się do pozytywnego rozpoznania sprawy, a gdy wymaga tego sytuacja, powstrzymać klienta przed niektórymi niekorzystnymi dla niego ruchami.

Czym kierować się przy wyborze adwokata lub radcy prawnego?

W swojej praktyce zawodowej dostrzegliśmy, że na wybór adwokata lub radcy prawnego wpływa kilka czynników i z reguły są to: kryterium ceny, ilość pozytywnych ocen danej kancelarii w Internecie i miejsce jej położenia. Znaczna część osób polega także na poleceniu znajomych, którzy byli zadowoleni z zaoferowanej im obsługi prawnej. Niestety wciąż bardzo rzadko klienci kierują się doświadczeniem obrońcy lub pełnomocnika w prowadzeniu w przeszłości spraw podobnych do zlecanej, choć poza dostępnością adwokata czy radcy prawnego, jest to podstawowa determinanta. Ponieważ dobry wybór kancelarii prawnej może mieć bezpośrednie przełożenie na wynik postępowania, niezwykle istotne pozostaje, aby osoba, której powierzamy naszą sprawę, specjalizowała się w tej dziedzinie prawa, której dotyczy zlecenie. Jedynie taki adwokat lub radca prawny daje rękojmię dbałości o interesy klienta i opieki prawnej, która jest rzetelna i kompleksowa.

Nasza kancelaria prawna korzysta z usług profesjonalistów, a dzięki dużemu zespołowi, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom obsługę adwokata lub radcy prawnego, którego doświadczenie i kompetencje w pełni odpowiadają potrzebom klienta i konkretnemu zleceniu.

Jakie sprawy prowadzi kancelaria prawna w Legnicy?

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów z Legnicy, pomoc prawną świadczymy także w tym mieście. Wśród zlecanych nam spraw, najczęściej znajdują się sprawy karne, sprawy o rozwód, podział majątku, alimenty, kontakty z dzieckiem, sprawy spadkowe, odszkodowawcze, sprawy o zapłatę. Zajmujemy się także szeroko rozumianym sektorem biznesu, doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach gospodarczych i z zakresu prawa pracy. Pełen zakres usług, które proponujemy, jest szeroki i szczegółowy jego opis znajduje się w zakładce OFERTA na stronie głównej kancelarii.

Kancelaria adwokacka Legnica - kiedy najlepiej nawiązać kontakt z adwokatem lub radcą prawnym?

W zasadzie każdy moment jest dobry, żeby zaangażować w sprawę zawodowego pełnomocnika, jednak zlecenie sprawy na początkowym jej etapie umożliwia znacznie szerszy wachlarz działań, aniżeli włączenie się do postępowania tuż przed wydaniem wyroku. Współpracujący z nami prawnicy są bardzo dobrymi negocjatorami, a także posiadają umiejętności "miękkie", dzięki którym wiele - wydawać by się mogło - beznadziejnych spraw, znalazło swój pozytywny finał. Warto zatem pamiętać, że postępowanie sądowe to ostateczność, a po pomoc do kancelarii prawnej można zwrócić się już na etapie przedsądowym, co w dużej mierze pomaga w zaoszczędzeniu kosztów związanych z długoletnim procesem sądowym.

Mimo wszystko jednak, zdecydowana większość klientów zgłasza się do kancelarii, aby uzyskać wsparcie w postępowaniu sądowym. Samodzielne występowanie przed sądem, bez znajomości przepisów prawa materialnego i procedury, może utrudnić lub nawet udaremnić wygraną w sprawie, podczas gdy doświadczony radca prawny lub adwokat, posiada narzędzia, które przy wykorzystaniu fachowej jego wiedzy, mogą w znaczący sposób wpłynąć na losy postępowania. Poza wszystkim zaś, zarówno w sprawach karnych, cywilnych, czy w jakimkolwiek innym postępowaniu przed sądami czy urzędami, obecność prawnika działa pozytywnie na organy prowadzące postępowanie, zaś dystans obrońcy lub pełnomocnika do zleconej mu sprawy, umożliwia rzetelne spojrzenie na sytuację prawną klienta i wybór rozwiązania, które będzie dla niego najbardziej pożądane.

Czy spotkanie z adwokatem w Legnicy jest płatne?

Podczas spotkania w Legnicy, adwokat lub radca prawny udziela porady prawnej, która jest odpłatna. Jej koszt oscyluje w granicach 100 - 500 zł brutto, w zależności od stopnia skomplikowania przedstawionego problemu prawnego. W razie zlecenia sprawy do prowadzenia, z reguły zaliczamy pobrane wynagrodzenie na poczet ostatecznego honorarium ustalonego w sprawie.

W jaki sposób można umówić się na spotkanie z adwokatem lub radcą prawnym w Legnicy?

W Legnicy obsługujemy klientów w dni powszednie w godzinach 9:00 - 17:00, jednak z uwagi na obowiązki zawodowe (stawiennictwo na rozprawach, udział w czynnościach procesowych), prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z naszą kancelarią prawną w celu umówienia dogodnej dla obu stron daty spotkania, a także wyboru konkretnego adwokata lub radcy prawnego, który przyjmie klienta w Legnicy.

Jest dla nas ważne, aby pomiędzy poleconym prawnikiem a klientem istniało porozumienie i wzajemne zaufanie, ponieważ tylko taka współpraca może zaowocować sukcesem w sprawie.

Nasz adres w Legnicy:
ul. Ciepła 11b
50-220 Legnica