FAQ

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania

1Jakie usługi oferuje kancelaria?

Katalog spraw, które mieszczą się w zakresie usług naszej kancelarii prawnej jest w zasadzie otwarty. W zakładce OFERTA znajduje się szczegółowy wykaz spraw, którymi adwokaci i radcy prawni z nami współpracujący zajmują się w swojej codziennej praktyce. Jeśli sprawa, którą chciałby powierzyć nam klient znajduje się poza zakresem naszego zainteresowania, z dużym prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie wskazać podmiot zewnętrzny, który zapewni profesjonalną obsługę prawną.

2Czy kancelaria przyjmuje sprawy spoza Wrocławia?

Tak. Siedzibą naszej kancelarii jest Wrocław, dlatego siłą rzeczy najwięcej spraw prowadzimy na obszarze województwa dolnośląskiego, jednak gdy wymaga tego dobro sprawy albo takie jest życzenie naszego klienta, obsługujemy klientów na terenie całego kraju.

3W jaki sposób umówić się na poradę prawną z adwokatem lub radcą prawnym?

Spotkanie z adwokatem lub radcą prawnym można umówić telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie naszej kancelarii prawnej we Wrocławiu.

4Mieszkam poza granicami kraju. Czy mogę zlecić sprawę nie przyjeżdżając do Polski?

Tak, osobiste spotkanie zawsze jest bardzo miłe, ale nie jest koniecznością. Jeżeli klientowi wygodniej będzie podjąć współpracę zdalnie, nie ma ku temu przeszkód.

5Czy kancelaria udziela porad on-line lub mailowo?

Tak, udzielamy teleporad i porad mailowych. Teleporada z adwokatem lub radcą prawnym następuje po dokonaniu przez klienta przedpłaty, po uprzednim umówieniu dogodnego dla obu stron terminu rozmowy. W przypadku porady e-mail, adwokat lub radca prawny udziela jej pisemnie, nawiązując bezpośredni kontakt z klientem.

6Jakie dokumenty należy przygotować na spotkanie z prawnikiem?

Bardzo prosimy, aby przygotowali Państwo wszystkie dokumenty, które są związane ze sprawą, i które mogą mieć dla niej znaczenie. Podczas spotkania adwokat lub radca prawny zapozna się z dostarczonymi materiałami i wskaże ewentualne inne pożądane dokumenty lub źródła dowodowe i kierunek działania w sprawie.

7Jaki jest koszt porady prawnej?

Koszt porady to kwota 100 - 500 zł brutto, którą w przypadku zlecenia sprawy z reguły adwokat lub radca prawny zalicza na poczet głównego honorarium.

8Czy kancelaria udziela darmowych porad prawnych?

Nasza kancelaria prawna angażuje się w inicjatywy charytatywne, jednak jeśli świadczymy usługi prawne pro bono, to jedynie w ramach zorganizowanych akcji społecznych. Na co dzień nie ma możliwości uzyskania w kancelarii darmowej porady prawnej.

9Czy prawnicy współpracujący z kancelarią posługują się językami obcymi?

Nasi współpracownicy biegle władają językiem angielskim. W sytuacji gdyby klient nie posługiwał się ani językiem polskim, ani angielskim lub rodzaj sprawy tego wymaga, korzystamy z usług wykwalifikowanych tłumaczy, którzy z powodzeniem mogą uczestniczyć w rozmowie (możliwe jest przybranie tłumacza również do rozmowy w areszcie).

10W jaki sposób mogę rozliczyć się z kancelarią za poradę prawną lub prowadzenie sprawy?

Przyjmujemy płatności kartą, w gotówce, przelewem na rachunek bankowy kancelarii w PLN lub EUR albo przekazem (Western Union).

11Czy kancelaria wystawia paragony fiskalne lub faktury VAT?

Tak, osobom fizycznym wystawiamy paragon fiskalny, firmom fakturę VAT.

12Czy mogę umówić się na spotkanie poza godzinami pracy kancelarii, np. w weekend lub w Święta?

W sprawach karnych, w których często liczy się czas reakcji i konieczna jest natychmiastowa pomoc prawna, jesteśmy w stanie zapewnić obecność adwokata poza regularnymi godzinami pracy kancelarii, w tym również w dni wolne od pracy. W sprawach cywilnych radca prawny lub adwokat jest dla Państwa dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy naszej kancelarii, tj. od godz. 9:00 do 17:00.

13Moja sprawa toczy się już przed sądem – czy mimo tego mogę zlecić jej prowadzenie i reprezentację w sądzie?

Tak. Co prawda najbardziej pożądaną sytuacją jest zlecenie zawodowemu pełnomocnikowi sprawy od początku jej trwania, niemniej jednak każdy dobry adwokat lub radca prawny jest w stanie z powodzeniem przystąpić do postępowania na każdym jego etapie.

14Czy zlecenie sprawy kancelarii zagwarantuje mi wygraną w sprawie?

Skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej zawsze zwiększa szanse na wygraną, jednak żadna szanująca swoich klientów kancelaria adwokacka czy radcowska nie gwarantuje wyniku sprawy, ponieważ wpływa na niego bardzo wiele zmiennych. Postępowanie sądowe zazwyczaj ma dynamiczny przebieg i o ile doświadczony adwokat i radca prawny są w stanie z dużym prawdopodobieństwem ocenić szanse powodzenia sprawy już na wstępnym etapie jej prowadzenia, o tyle ilość czynników, które końcowo wpłyną na orzeczenie sądu, jest nie do przewidzenia. Zawsze dokładamy wszelkich starań, żeby nasi klienci byli zadowoleni z końcowego rozstrzygnięcia, jednak gwarantowanie wygranej, byłoby sporym nadużyciem.

15Jak długo trwa postępowanie sądowe?

Długość trwania postępowania jest uzależniona od bardzo wielu czynników, w tym postawy stron, ilości dowodów, które sąd zaplanował do przeprowadzenia, a nawet liczby spraw w referacie danego sędziego, nie wspominając o wypadkach losowych, które również mogą wpłynąć na szybkość procedowania. Ponieważ odczucia klientów co do szybkości prowadzenia sprawy lub jej przewlekłości są bardzo względne, to zawsze adwokat lub radca prawny decyduje, czy doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Jeżeli czas trwania sprawy wykracza poza przyjęte normy lub narusza przepisy, reagujemy niezwłocznie, za pomocą wszelkich dostępnych prawem narzędzi procesowych.

16Czy muszę być obecny na wszystkich rozprawach?

Na wezwanie sądu strona jest zobowiązania stawić się na rozprawie, podczas gdy zawiadomienie o terminie, ma jedynie charakter informacyjny i nie obliguje strony do stawiennictwa. W sprawach cywilnych pandemia Covid-19 wymusiła na polskim sądownictwie znaczne zmiany. Obecnie, za zgodą sądu, udział w rozprawie może odbyć się w formie zdalnej, strona może również złożyć zeznania na piśmie, przy czym nie zawsze nieobecność wezwanej strony będzie wiązać się z negatywnymi konsekwencjami procesowymi, dlatego o konieczności stawiennictwa na sali sądowej (osobiście, czy zdalnie), zawsze decyduje prowadzący sprawę radca prawny lub adwokat. W sprawach karnych sądy wciąż niechętnie spoglądają na przesłuchanie na odległość, jednak podobnie jak w sprawach cywilnych, nie zawsze niestawiennictwo na sali, mimo wezwania, wywołuje ujemne konsekwencje dla oskarżonego.

17Radca prawny czy adwokat – kogo wybrać do prowadzenia mojej sprawy?

Dzwoniąc do naszej kancelarii prawnej klient uzyskuje informację, który z zawodowych pełnomocników z nami współpracujących, będzie obsługiwał jego sprawę. Z uwagi na to, że posiadamy duży zespół prawników, jesteśmy w stanie zaproponować konkretnego adwokata lub radcę prawnego, którego doświadczenie najbardziej odpowiada rodzajowi sprawy, którą chciałby powierzyć nam klient.

18Czy przy kancelarii jest parking?

Nasza kancelaria prawna mieści się w samym sercu Wrocławia, dlatego o wydzielonym parkingu nie może być mowy. Płatne wyznaczone miejsca postojowe znajdują się jednak bezpośrednio przy każdej uliczce w okolicach całego rynku, a opłaty są zgodne z cennikiem ZDiUM Wrocław. Przy kamieniczce, w której mieści się siedziba naszej kancelarii, z reguły wolne pozostają 3 miejsca wyznaczone dla samochodów elektrycznych. Osoby niezmotoryzowane zachęcamy do skorzystania z komunikacji miejskiej, dojazd do kancelarii jest bardzo dobry w zasadzie z każdej strony miasta.