Wykroczenia

Wykroczenia

Funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej w ramach powierzonych im zadań, powoduje, że zwykłe codzienne czynności takie jak choćby prowadzenie samochodu, niosą ze sobą ryzyko ukarania mandatem karnym. Nie trzeba nam przypominać, że mandaty te często wystawiane są w kontrowersyjnych okolicznościach.

Nasi adwokaci bronią z powodzeniem obwinionych w postępowaniach o wykroczenia. Sprawy, którymi zajmujemy się na co dzień, to nie tylko wykroczenia drogowe, z których najpopularniejsze związane są z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Każdy adwokat współpracujący z naszą kancelarią prawną we Wrocławiu, ma w swoim dorobku uniewinnienia także w innych sprawach, np. zakłócania ciszy nocnej, wykroczeniach przeciwko mieniu, czy obyczajności publicznej.

Nie zgadzasz się z oceną sytuacji przez policjanta lub strażnika miejskiego? Nie przyjmuj mandatu! Wówczas Policja lub Straż Miejska skieruje do sądu wniosek o ukaranie. To odpowiedni czas, żeby skorzystać z pomocy adwokata. Pamiętaj również, że każda osoba, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do wystosowania przeciwko niej wniosku o ukaranie, ma prawo do korzystania z pomocy obrońcy już w czasie czynności wyjaśniających. Nasz adwokat na tym wstępnym etapie może udzielić telefonicznego wsparcia, a następnie przyjąć klienta w kancelarii adwokackiej we Wrocławiu.


Szukasz pomocy prawnej?