Wykroczenia

W realiach dzisiejszego działania Policji i Straży Miejskiej zwykłe codzienne czynności takie jak choćby prowadzenie samochodu, niosą ze sobą ryzyko ukarania mandatem karnym. Nie trzeba nam przypominać, że mandaty te często wystawiane są w kontrowersyjnych okolicznościach.

Nasi obrońcy bronią z powodzeniem obwinionych w postępowaniach o wykroczenia. Sprawy, którymi zajmujemy się na co dzień, to nie tylko wykroczenia drogowe, z których najpopularniejsze związane są z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Z powodzeniem uniewinnialiśmy także w sprawach zakłócania ciszy nocnej, wykroczeniach przeciwko mieniu czy obyczajności publicznej.


Szukasz pomocy prawnej?


 

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 roku osoba, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do wystosowania przeciwko niej wniosku o ukaranie, ma prawo do korzystania z pomocy obrońcy w czasie czynności wyjaśniających. Biorąc pod uwagę liczne kontrowersje, jakie mają miejsce podczas nakładania mandatów przez Policję lub Straż Miejską, współpracujący z nami prawnicy z Wrocławia są gotowi pomóc obywatelom, którzy nie zgadzają się z nałożoną karą lub mają wątpliwości co do jej zasadności.

 

Czym jest wykroczenie?

O wykroczeniu mówimy w przypadku popełniania czynu społecznie szkodliwego, który jest zabroniony przez ustawę, jaka obowiązuje w czasie jego popełnienia. Możliwe kary za popełnienie wykroczenia to:

 • grzywna do 5000 złotych,
 • nagana,
 • areszt,
 • ograniczenie wolności.

O wykroczeniach najczęściej mówimy w przypadku uczestniczenia w ruchu drogowym. Dotyczą one jednak wielu innych sytuacji, między innymi:

 • zakłócania ciszy nocnej lub porządku publicznego,
 • uchylania się od obowiązku wyrobienia ważnego dowodu osobistego,
 • braku widocznego oznakowania nieruchomości (tabliczka z numerem domu),
 • uszkodzenia lub zniszczenia publicznego bądź prywatnego mienia,
 • świadomego, złośliwego niepokojenia innych osób.

 

Adwokat Wrocław – jak pomoże w przypadku wykroczenia?

Nakładanie sankcji za wykroczenia bardzo często wiąże się z kontrowersjami wokół ich zasadności lub samego działania Policji czy Straży Miejskiej. Wystarczy bowiem wspomnieć choćby o wątpliwym działaniu urządzeń do pomiaru prędkości, używanych przez drogówkę. W przypadku wątpliwości kierujący pojazdem ma prawo odmówić przyjęcia mandatu, a wówczas funkcjonariusze kierują wniosek o ukaranie do sądu.

 

Szukasz pomocy prawnej?

 
 

Pomoc w ramach prawa wykroczeń

Osoby, wobec których toczy się postępowanie o ukaranie, nazywamy obwinionymi. Do naszej kancelarii mogą zgłosić się wszystkie osoby fizyczne, które zostały obwinione o popełnienie wykroczenia lub też są pokrzywdzone w wyniku popełnienia wykroczenia przez inne osoby. W ramach pomocy współpracujących z nami prawników:

 • udzielimy porad prawnych osobom pokrzywdzonym, podczas których m.in. ustalimy, czy popełniony wobec nich czyn
 • kwalifikuje się jako wykroczenie czy jako przestępstwo;
 • reprezentujemy naszego klienta przed sądem lub organami ścigania;
 • przygotowujemy odpowiednie pisma oraz wnosimy je do właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej przy wykroczeniu?

W sprawach o ukaranie osób obwinionych o popełnienie wykroczenia lub też w walce o sprawiedliwość dla pokrzywdzonych, niezwykle ważne jest przedstawienie wiarygodnego materiału dowodowego. Bez pomocy adwokata działanie to może nie być wystarczająco efektywne, przez co już na początku postępowania osoba obwiniona lub pokrzywdzona może stracić ważne argumenty przemawiające na jej korzyść. Udział prawnika w postępowaniu wyjaśniającym pomaga znacznie lepiej wyjaśnić wszystkie okoliczności, jakie zaszły w ramach wykroczenia będącego przedmiotem sprawy.