Dolnośląski Holding Prawny

Dolnośląski Holding Prawny Sp. z o.o

Nasza kancelaria adwokacka powstała we Wrocławiu w celu niesienia pomocy prawnej dla ludności, a także podmiotów gospodarczych. Pragniemy przede wszystkim, aby jakość usług świadczonych przez współpracujących z nami adwokatów i radców prawnych oraz ich zaangażowanie w powierzone sprawy stały zawsze na najwyższym poziomie.

W dzisiejszych czasach odbiorcy usług prawnych oczekują często kompleksowej opieki, przy jednoczesnym zapewnieniu skuteczności działania. Ponadto rynek kancelarii adwokackich oraz adwokatów jest mocno rozdrobniony, a zdezorientowani klienci nierzadko kierują swoje sprawy do podmiotów nieposiadających odpowiedniej wiedzy oraz kwalifikacji. Wszak zważyć należy, że prawo jest dziedziną bardzo obszerną i ciężko oczekiwać od adwokata, czy radcy prawnego wiedzy interdyscyplinarnej na wszystkich polach praktyki.

Specyfika zespołu, jaki tworzą nasi prawnicy, stanowi wynikową nauki i praktyki, nabywanej nie tylko na salach sądowych oraz konferencjach, ale również w codziennym życiu. Współpracujemy z adwokatami, pośród których znajdują się naukowcy, praktycy, dydaktycy i przedsiębiorcy. Dzięki temu są to osoby obdarzone nieograniczonymi horyzontami, przyodziane podczas swej drogi zawodowej w togę z zielonym lub niebieskim żabotem.

Kancelaria adwokacka – zakres usług

Prawnicy kancelarii adwokackich współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym zajmują się sprawami z różnych gałęzi prawa. Dzięki zróżnicowanemu zespołowi, każdy z klientów znajdzie pomoc odpowiedniego adwokata z zakresu prawa cywilnego czy rodzinnego. Duża część naszych usług opiera się o prawo karne i gospodarcze – w tych dziedzinach współpracujemy z uznanymi na rynku specjalistami. Te sprawy stanowią duży obszar naszej działalności. Zdajemy sobie sprawę ze specyfiki takich postępowań, przez co np. adwokaci rodzinni w sprawach o alimenty dokładają wszelkich starań, aby sprawa toczyła się bez zbędnej zwłoki oraz nie była obciążeniem dla reprezentowanej strony. Podobnie sytuacja wygląda podczas spraw dotyczących rozpadu małżeństwa. Dobry adwokat rozwodowy musi nie tylko skutecznie i szybko poprowadzić sprawę, ale także mieć w sobie empatię, by pomóc przetrwać swojemu klientowi ten trudny czas. Długoletnie doświadczenie w branży sprawia, że współpracujący z nami adwokaci z Wrocławia od prawa karnego i spraw karnych, w ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej, mają na koncie wiele postępowań, zakończonych sukcesem. Nierzadko zdarza się również, że klienci potrzebują pomocy w sprawach dotyczących otrzymania zadośćuczynienia za wypadek, wskutek którego doznali uszczerbku na zdrowiu. W takich przypadkach nasi adwokaci od odszkodowań służą swoją wiedzą oraz pomocą w doprowadzeniu sprawy do szczęśliwego finału.

Kancelaria adwokacka – jak działamy?

Działając na rynku prawniczym, staramy się podążać za potrzebami naszych klientów i coraz lepiej dostosowywać swoją ofertę do wymagań obecnego rynku. Współpracownicy kancelarii adwokackiej biegle władają językiem angielskim, dzięki czemu jesteśmy w stanie ułatwić klientom anglojęzycznym dostęp do polskiego Wymiaru Sprawiedliwości. Wierzymy, że prawnicy XXI wieku odgrywają rolę nie tylko w sądach, ale biorą też udział w złożonej, wielowymiarowej komunikacji społecznej. Wolnorynkowa gospodarka wymaga, aby dobry adwokat lub radca prawny nadążał nie tylko za zmieniającymi się przepisami, których śledzenie stanowi absolutne minimum istnienia na rynku prawnym, ale i za potrzebami sektora szeroko pojętych usług.

W swojej codziennej pracy współpracownicy kancelarii adwokackich łączą prawo z biznesem, dostarczając gotowe, bezpieczne, a także zgodne z prawem rozwiązania, niezależnie, czy występujemy w roli pełnomocnika, obrońcy, reprezentujemy osoby fizyczne, czy działamy w imieniu przedsiębiorstw i stowarzyszeń.

Lepiej zwolnić 5 winnych niż skazać jednego niewinnego.

Adwokat rodzinny Wrocław: alimenty, rozwody, podział majątku

Prawnik rodzinny reprezentuje strony w sprawach, które niosą ze sobą wiele emocji i niestety dotyczą również najmłodszych członków rodziny, przez co przysparzają im dużo stresu. Adwokat rodzinny z kancelarii adwokackiej podchodzi do wrażliwych spraw z zakresu prawa rodzinnego z taktem i umiarkowaniem, tonując emocje i dbając o to, by strony pozostały w dobrych lub przynajmniej neutralnych stosunkach.

Adwokat Wrocław – wsparcie w trudnych emocjonalnie procesach z zakresu prawa rodzinnego

W zakresie prawa rodzinnego reprezentujemy naszych klientów w sprawach takich, jak m.in. alimenty, rozwody, podział majątku czy kwestie opieki nad dzieckiem. Oprócz reprezentowania przed sądem lub w negocjacjach z drugą stroną kancelaria adwokacka we Wrocławiu z którą współpracuje Dolnośląski Holding Prawny oferuje pełne wsparcie klienta w tym trudnym emocjonalnie czasie, jakim jest proces z zakresu prawa rodzinnego, gdzie drugą stroną jest były małżonek lub członek rodziny.

Adwokat prawa karnego – Wrocław

Adwokat z Wrocławia udzieli wsparcia osobom oskarżonym w procesach karnych lub wystąpi w roli oskarżyciela posiłkowego. Nasi współpracownicy posiadają duże doświadczenie oraz wiedzę na temat prawa materialnego i prawa procesowego, dzięki czemu biegle poruszają się w warunkach procesowych. Podobnie jest w przypadku spraw cywilnych, w których radca prawny lub prawnik z Wrocławia, reprezentujący kancelarię prawną DHP, nie tylko występuje w imieniu swojego klienta przed sądami czy urzędami, ale również dokonuje w terminach wszelkich formalności.

Adwokat prawa spadkowego – Wrocław

Musisz na drodze sądowej dochodzić swoich roszczeń wynikający ze spadku i potrzebny Ci prawnik? Wrocław miejscowość gdzie główną siedzibę na kancelaria prawna DHP, współpracuje z nią wielu wykwalifikowanych specjalistów z tego zakresu prawa. Dziedzina prawa cywilnego, jaką jest prawo spadkowe, dotyczy między innymi dziedziczenia, stwierdzenia nabycia spadku, zrzeczenia się spadku lub zachowku. Sprawy spadkowe często budzą spore emocje pomiędzy ustawowymi i testamentowymi spadkobiercami. Dlatego prawnik z Wrocławia prowadzący kancelarię adwokacką nie tylko zadba o interes swojego klienta, ale też poprowadzi sprawę w rzeczowy sposób, bez eskalowanie emocji pomiędzy stronami.

Prawnik prawa gospodarczego – Wrocław

Prawnicy z Wrocławia współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym reprezentują również przedsiębiorstwa, korzystając z wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa gospodarczego. Można skorzystać z pomocy prawnej kancelarii adwokackiej przy negocjacjach z kontrahentami, sporządzaniu umów, prowadzeniu dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą czy sporach sądowych z nieuczciwą konkurencją lub kontrahentami.

Kancelaria prawna DHP – pomoc w różnych sprawach

Dolnośląski Holding Prawny zajmuje się pomocą prawniczą na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Współpracujemy z adwokatami, którzy specjalizują się w prowadzeniu spraw z różnych dziedzin prawa, np. karnego, rodzinnego, spadkowego. Pracownicy tych kancelarii adwokackich podchodzą indywidualnie do klienta. Po przeanalizowaniu okoliczności towarzyszących danej sytuacji przedstawiają możliwe strategie postępowania w konkretnym przypadku.

Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych i przygotowujemy różnego rodzaju pisma procesowe (np. skargi, zażalenia i apelacje, pozwy rozwodowe), przejmując na siebie odpowiedzialność za ich terminowe złożenie w odpowiednim sądzie. Na życzenie klienta adwokat z Wrocławia bierze udział w mediacjach z prawnikami drugiej strony konfliktu. Reprezentuje także interesy konkretnej osoby czy firmy w toczącym się postępowaniu sądowym i pozasądowym.

Nasza kancelaria prawna czynna jest od poniedziałku do piątku. W razie konieczności pozostajemy również do dyspozycji poza normalnym czasem pracy, także w święta oraz weekendy. Terminy indywidualnych spotkań ustalamy telefonicznie bądź mailowo. W sprawach niecierpiących zwłoki (np. zatrzymanie i aresztowanie przez policję lub inne służby) adwokaci prowadzący kancelarię adwokacką świadczą klientom pomoc prawną niezależnie od pory dnia czy nocy.

Adwokat Wrocław – honorarium

Wysokość honorarium pobieranego przez prawników Dolnośląskiego Holdingu Prawnego uzależniona jest od różnych czynników. Wśród nich można wskazać np. stopień skomplikowania danej sprawy, a także faktyczne zaangażowanie adwokatów z kancelarii adwokackiej z Wrocławia w rozwiązanie konkretnego problemu.