Dolnośląski Holding Prawny

Dolnośląski Holding Prawny Sp. z o.o

Nasza kancelaria prawna powstała w celu niesienia pomocy prawnej dla ludności, a także podmiotów gospodarczych. Pragniemy przede wszystkim, aby jakość usług świadczonych przez naszych adwokatów i radców prawnych oraz ich zaangażowanie w powierzone sprawy stały zawsze na najwyższym poziomie.

W dzisiejszych czasach odbiorcy usług prawnych oczekują często kompleksowej opieki, przy jednoczesnym zapewnieniu skuteczności działania. Ponadto rynek kancelarii prawnych oraz adwokatów jest mocno rozdrobniony, a zdezorientowani klienci nierzadko kierują swoje sprawy do podmiotów nieposiadających odpowiedniej wiedzy oraz kwalifikacji.

Specyfika zespołu, jaki tworzą nasi prawnicy, stanowi wynikową nauki i praktyki, nabywanej nie tylko na salach sądowych oraz konferencjach, ale również w codziennym życiu. Współpracujemy z adwokatami, pośród których znajdują się naukowcy, praktycy, dydaktycy i przedsiębiorcy. Dzięki temu są to osoby obdarzone nieograniczonymi horyzontami, przyodziane podczas swej drogi zawodowej w togę z zielonym lub niebieskim żabotem.

Prawnicy Dolnośląskiego Holdingu Prawnego zajmują się sprawami z różnych gałęzi prawa. Dzięki zróżnicowanemu zespołowi, każdy z klientów znajdzie pomoc odpowiedniego adwokata z zakresu prawa cywilnego czy rodzinnego. Te sprawy stanowią duży obszar naszej działalności. Zdajemy sobie sprawę ze specyfiki takich postępowań, przez co np. adwokaci rodzinni w sprawach o alimenty dokładają wszelkich starań, aby sprawa toczyła się bez zbędnej zwłoki oraz nie była obciążeniem dla reprezentowanej strony. Podobnie sytuacja wygląda podczas spraw dotyczących rozpadu małżeństwa. Dobry adwokat rozwodowy musi nie tylko skutecznie i szybko poprowadzić sprawę, ale także mieć w sobie empatię, by pomóc przetrwać swojemu klientowi ten trudny czas. Długoletnie doświadczenie w branży sprawia, że adwokaci z Wrocławia od prawa karnego i spraw karnych, zrzeszeni w naszej kancelarii, mają na koncie wiele postępowań, zakończonych sukcesem. Nierzadko zdarza się również, że klienci potrzebują pomocy w sprawach dotyczących otrzymania zadośćuczynienia za wypadek, wskutek którego doznali uszczerbku na zdrowiu. W takich przypadkach nasi adwokaci od odszkodowań służą swoją wiedzą oraz pomocą w doprowadzeniu sprawy do szczęśliwego finału.

Działając na rynku prawniczym, staramy się podążać za potrzebami naszych klientów i coraz lepiej dostosowywać swoją ofertę do wymagań obecnego rynku. Nasi współpracownicy biegle władają językiem angielskim, dzięki czemu jesteśmy w stanie ułatwić klientom anglojęzycznym dostęp do polskiego Wymiaru Sprawiedliwości. Wierzymy, że prawnicy XXI wieku odgrywają rolę nie tylko w sądach, ale biorą też udział w złożonej, wielowymiarowej komunikacji społecznej. Wolnorynkowa gospodarka wymaga, aby dobry adwokat lub radca prawny nadążał nie tylko za zmieniającymi się przepisami, których śledzenie stanowi absolutne minimum istnienia na rynku prawnym, ale i za potrzebami sektora szeroko pojętych usług.

W swojej codziennej pracy łączymy prawo z biznesem, dostarczając gotowe, bezpieczne, a także zgodne z prawem rozwiązania, niezależnie, czy występujemy w roli pełnomocnika, obrońcy, reprezentujemy osoby fizyczne, czy działamy w imieniu przedsiębiorstw i stowarzyszeń.

Lepiej zwolnić 5 winnych niż skazać jednego niewinnego.

Adwokat rodzinny Wrocław: alimenty, rozwody, podział majątku

Adwokat rodzinny reprezentuje strony w sprawach, które niosą ze sobą wiele emocji i niestety dotyczą również najmłodszych członków rodziny, przez co przysparzają im dużo stresu. Adwokat rodzinny podchodzi do wrażliwych spraw z zakresu prawa rodzinnego z taktem i umiarkowaniem, tonując emocje i dbając o to, by strony pozostały w dobrych lub przynajmniej neutralnych stosunkach.

Adwokat Wrocław – wsparcie w trudnych emocjonalnie procesach z zakresu prawa rodzinnego

W zakresie prawa rodzinnego reprezentujemy naszych klientów w sprawach takich, jak m.in. alimenty, rozwody, podział majątku czy kwestie opieki nad dzieckiem. Oprócz reprezentowania przed sądem lub w negocjacjach z drugą stroną kancelaria prawna we Wrocławiu Dolnośląski Holding Prawny oferuje pełne wsparcie klienta w tym trudnym emocjonalnie czasie, jakim jest proces z zakresu prawa rodzinnego, gdzie drugą stroną jest były małżonek lub członek rodziny.

Adwokat prawa karnego – Wrocław

Adwokat lub radca prawny z Wrocławia udzieli wsparcia osobom oskarżonym w procesach karnych lub wystąpi w roli oskarżyciela posiłkowego. Nasi współpracownicy posiadają duże doświadczenie oraz wiedzę na temat prawa materialnego i prawa procesowego, dzięki czemu biegle poruszają się w warunkach procesowych. Podobnie jest w przypadku spraw cywilnych,w których radca prawny lub prawnik z Wrocławia, reprezentujący DHP, nie tylko występuje w imieniu swojego klienta przed sądami czy urzędami, ale również dokonuje w terminach wszelkich formalności.

Adwokat prawa spadkowego – Wrocław

Musisz na drodze sądowej dochodzić swoich roszczeń spadkowych i potrzebny Ci prawnik? Wrocław to główna baza DHP, gdzie pracuje wielu wykwalifikowanych specjalistów z tego zakresu prawa. Dziedzina prawa cywilnego, jaką jest prawo spadkowe, dotyczy między innymi dziedziczenia, stwierdzenia nabycia spadku, zrzeczenia się spadku lub zachowku. Sprawy spadkowe często budzą spore emocje pomiędzy ustawowymi i testamentowymi spadkobiercami. Dlatego prawnik z Wrocławia reprezentujący Dolnośląski Holding Prawny nie tylko zadba o interes swojego klienta, ale też poprowadzi sprawę w rzeczowy sposób, bez eskalowanie emocji pomiędzy stronami.

Prawnik prawa gospodarczego – Wrocław

Adwokaci z Wrocławia współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym reprezentują również przedsiębiorstwa, korzystając z wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa gospodarczego. Skorzystaj z pomocy prawnej przy negocjacjach z kontrahentami, sporządzaniu umów, prowadzeniu dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą czy sporach sądowych z nieuczciwą konkurencją lub kontrahentami.