Ubezpieczenia, odszkodowania

Ubezpieczenia, odszkodowania

Pogłębianie ludzkiej świadomości dotyczącej możliwości dochodzenia swych roszczeń przed sądami uczyniło z instytucji odszkodowania chleb powszedni dzisiejszych kancelarii adwokackich i radcowskich. Jako pełnomocnicy poszkodowanych, nasi współpracownicy z powodzeniem występowali przeciwko największym ubezpieczycielom.

Firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe działają na takich samych zasadach jak wszyscy inni przedsiębiorcy - ich celem jest maksymalizowanie zysków przy minimalizacji kosztów. Dlatego w przypadku napływu wniosków od odszkodowanie lub zadośćuczynienie w związku z zaistniałym zdarzeniem ubezpieczeniowym, w interesie ubezpieczyciela jest dowieść, że nie ma przesłanek do wypłaty należnej kwoty odszkodowania, albo że co prawda odszkodowanie i zadośćuczynienie należy się klientowi, ale nie w żądanej wysokości. Z tego powodu poszkodowani często pozostają z niczym, choć mogliby dochodzić swoich praw przed sądem, przy pomocy kancelarii adwokackiej czy radcowskiej.

W rozmowach z klientami firmy ubezpieczeniowe często zapewniają o kompleksowej i skutecznej ochronie, niestety skomplikowane zapisy w umowach, zawierają liczne wyłączenia albo warunki, których niespełnienie wyłącza wypłatę odszkodowania. Klienci ubezpieczalni tracą przez swoją niewiedzę, która bywa usprawiedliwiona, bowiem złożoność zapisów w umowach, przekracza zakres powszechnej wiedzy. Stwierdzić o tzw. abuzywności tych zapisów może jedynie sąd, a dbanie o interesy poszkodowanych wymaga doświadczenia i znajomości przepisów, co gwarantuje pomoc prawna dobrego adwokata lub radcy prawnego.


Szukasz pomocy prawnej?