Ubezpieczenia, odszkodowania

Ubezpieczenia, odszkodowania

Pogłębianie ludzkiej świadomości dotyczącej możliwości dochodzenia swych roszczeń przed sądami uczyniło z instytucji odszkodowania chleb powszedni dzisiejszych kancelarii. Jako pełnomocnicy poszkodowanych, nasi współpracownicy z powodzeniem występowali w setkach spraw odszkodowawczych przeciwko największym ubezpieczycielom.

Większość spraw odszkodowawczych oscyluje wokół problematyki zdarzeń drogowych. To jednak nie wszystko, bowiem jak stanowi art. 415 k.c. każdy „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Przepis ten powtarzamy klientom jak mantrę, starając się każdego dnia pogłębiać świadomość przysługujących im praw.


Szukasz pomocy prawnej?


 

Masz problem z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela lub zadośćuczyniania od osoby, która wyrządziła Ci krzywdę? W wielu sytuacjach może się to nie udać bez pomocy prawnika. Dowiedz się, w jaki sposób możemy pomóc Ci w dochodzeniu swoich roszczeń związanych z ubezpieczeniem i odszkodowaniem.

 

Ubezpieczenia i odszkodowania – dlaczego potrzebny Ci prawnik?

Wszelkie firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe działają na takich samych zasadach jak wszystkie inne biznesy – ich celem jest maksymalizowanie zysków przy minimalizacji kosztów. A wypłacenie stosownego odszkodowania to nic innego jak koszty, jakie ponosi firma. Dlatego w przypadku napływu wniosków od odszkodowania w interesie ubezpieczyciela jest dowieść, że nie ma przesłanek ku temu, by wypłacić należną kwotę odszkodowania. Z tego powodu poszkodowani często pozostają z niczym, a swoich praw dochodzą na drodze sądowej. Współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym prawnicy mają bogate doświadczenie w reprezentowaniu swoich klientów w sprawach o odszkodowania związanych między innymi z:

 • wypadkami w ruchu drogowym,
 • błędami medycznymi,
 • śmiercią bliskiej osoby,
 • wypadkami przy pracy,
 • nieuczciwością kontrahentów;
 • szkodami w wyniku pożaru, zalania, kradzieży,
 • błędami biur rachunkowych,
 • zniszczonymi z winy przewoźnika przesyłkami
 • oraz wieloma innymi szkodami.


Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!

 

Zawiłe umowy ubezpieczeniowe

W reklamach lub rozmowach z klientami firmy ubezpieczeniowe często mówią o kompleksowej i skutecznej ochronie, niestety informacje te weryfikują skomplikowane zapisy w umowach, w których zawarte są wyjątki ub warunki bardzo często uniemożliwiające wypłatę odszkodowania. Osoby korzystające z ofert ubezpieczeniowych tracą przez swoją nieświadomość i niewiedzę, co nie jest ich winą, bowiem złożoność wielu zapisów w umowie przekracza zakres powszechnej wiedzy. Stwierdzić o nieuczciwości tych zapisów może jedynie sąd, a dbanie o interesy poszkodowanych wymaga biegłości, doświadczenia i znajomości zagadnień prawa związanych z ubezpieczeniami i odszkodowaniami.

 

W jaki sposób pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie?

Współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym prawnicy posiadają bogate doświadczenie w dochodzeniu praw swoich klientów do odszkodowania. Pomagamy nie tylko w uzyskaniu odszkodowania, ale również w tym, by jego kwota była relatywna do poniesionych strat. W naszych staraniach bierzemy bowiem pod uwagę nie tylko szkody powstałe bezpośrednio w wyniku szkody, ale również jej następstwa, czyli np. trwały uszczerbek na zdrowiu, który może spowodować obniżenie zdolności do generowania dochodu. W ramach reprezentowania klientów prawnicy Dolnośląskiego Holdingu Prawnego podejmują się:

 • analizy umów z ubezpieczycielami;
 • sporządzania stosownych pism do sądu oraz innych instytucji;
 • negocjacji ugodowe rozwiązania sprawy przed wejsciem na drogę sądową;
 • reprezentowania klienta na wokandzie sądowej.