Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi, jak również sprawy małżeńskie, to często dla klientów najcięższe próby, z jakimi muszą mierzyć się w życiu.

Rozwód, nawet jeśli finalnie może okazać się ulgą, zazwyczaj niesie ze sobą przykre wspomnienia, co gorsza, poprzeplatane z tymi dobrymi. Swoim klientom pomagamy nie tylko jako prawnicy, ale jako ludzie. Wsparcie, które od nas otrzymują, jest kompleksowe. Wiemy, że nie każda decyzja jest na całe życie.

Pozew o alimenty, jak i o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, zawsze dla stron wiąże się z gradacją wartości i balansowaniem pomiędzy: własną dumą, uczuciami, a artykułowaniem swoich potrzeb.

Najważniejszym dla naszego zespołu jest człowiek. Zdajemy sobie sprawę, że prawo to tylko nadbudowa nad fundamentem jaki stanowią ludzie żyjący w dzisiejszym społeczeństwie.


Szukasz pomocy prawnej?


 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają od prawników nie tylko doskonałej znajomości litery prawa, ale również empatycznego podejścia do Klienta i nierzadko także jego dzieci. Prawnicy współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych czy alimentacyjnych oraz związanych inny sposób związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym. W swojej pracy zachowują zarówno profesjonalizm wynikający ze sprawowania tego zawodu, ale również wykazują się ludzkim podejściem, wymaganym podczas procesów, w których dużą rolę odgrywają ludzkie emocje.

 

Pomoc z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Ze względu na to, że postępowanie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczy bardzo delikatnych spraw, a nierzadko ma również wpływ na życie dzieci, prawnicy z Dolnośląskiego Holdingu prawnego zaproponują polubowne rozwiązanie sprawy z drugą stroną sporu. Jeżeli jednak okaże się to niemożliwe, wówczas podejmą się reprezentowania Państwa w postępowaniu. Reprezentowanie Klienta polega w takich sytuacjach na:

 • sporządzaniu pism procesowych w tym wniosków i pozwów;
 • udzielania porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego;
 • reprezentowanie na wokandzie sądowej,
 • prowadzenie korespondencji oraz kontakt z sądem i stroną przeciwną.

Prawnicy Dolnośląskiego Holdingu Prawnego poinformują o wszystkich możliwych rozwiązaniach rodzinnego, z którym Klient do sądu.


Szukasz pomocy prawnej?

 

Czego dotyczą sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego?

Prawnicy współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym mają w swoim zawodowym dorobku bardzo ogromną liczbę postępowań z zakresu prawa rodzinnego. Dotyczyły one następujących spraw.

 • Rozwody – z orzekaniem lub bez orzekania o winie. Ponadto w sprawach rozwodowych są ustala również kwestię kontaktu z dziećmi, podziału majątku, eksmisji oraz alimentów.
 • Separacja – w tych sprawach sąd orzeka również między innymi o władzy rodzicielskiej.
 • Podział majątku – osobne postępowanie przy okazji sprawy rozwodowej dotyczy zniesienia przez sąd ustawowej wspólności majątkowej.
 • Rozdzielność majątkowa – udzielamy oraz pomaga przygotować stosowne dokumenty dotyczące rozdzielności majątkowej przed zawarciem małżeństwa oraz w jego trakcie.
 • Władza rodzicielska – reprezentujemy Klientów w bardzo delikatnych sprawach dotyczących pozbawienia, ograniczenia, zawieszenia lub przywrócenia władzy rodzicielskiej nad dziećmi.
 • Ustalenie miejsca pobytu dziecka – sprawy te dotyczą ustalenia miejsca, w którym mieszkało będzie dziecko po rozwodzie jego rodziców.
 • Kontakty z dzieckiem – reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących ustalenia jego kontaktów z dzieckiem, tj. zakresu, częstotliwości, a także ograniczenia lub zakazu kontaktów.
 • Alimenty – pomożemy Ci sporządzić i złożyć wniosek alimentacyjny, dochodzić alimentów przed sądem, reprezentujemy w sprawach dotyczących wysokości alimentów oraz dotyczących zwrotu niesłusznie alimentów niesłusznie zapłaconych.
 • Spraw ustalenia ojcostwa oraz związane z macierzyństwem – w tych trudnych sprawach reprezentujemy naszych Klientów przed sądem, który orzeka o uznaniu, zaprzeczeniu lub ustaleniu ojcostwa oraz w kwestiach macierzyńskich.
 • Adopcja – reprezentujemy Klientów w trudnym i wymagającym procesie adopcyjnym.
 • Opieka i kuratela – w tych sprawach sąd decyduje o wyznaczeniu kuratora lub uchyleniu kurateli nałożonej na rodzinę.
 • Ubezwłasnowolnienie – sprawy z zakresu prawa rodzinnego mogą dotyczyć również całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia członków rodziny.