Prawo Cywilne

Prawo Cywilne

Proces cywilny charakteryzuje się daleko idąca kontradyktoryjnością i równością stron wobec składu orzekającego, wobec czego kluczową sprawą jest, aby adwokat lub radca prawny występujący w procesie cywilnym w imieniu klienta, w sposób maksymalnie precyzyjny formułował wnioski, realizując tym samym wolę swojego mocodawcy.

Jednocześnie pamiętamy, że dla każdej kancelarii adwokackiej czy radcowskiej, najważniejsza jest terminowość, a uchybienie terminowi zazwyczaj niesie dla strony ujemne konsekwencje procesowe.

Wkroczenie na drogę sądową w procesie cywilnym, bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika, może okazać się brzemienne w skutkach. Wynika to po pierwsze z faktu, że w postępowaniu cywilnym (w porównaniu do procedury karnej), sąd stosunkowo niewiele czynności podejmuje z urzędu, co oznacza, że to na powodzie i pozwanym, spoczywa inicjatywa dowodowa. Po drugie, proces cywilny jest bardzo mocno sformalizowany, a niewłaściwe działanie może spowodować, że mimo argumentów, wydany przez sąd wyrok będzie niekorzystny. W sprawach cywilnych zatem, pomoc prawnika może okazać się nie do przecenienia.

Nasza kancelaria prawna zdaje sobie sprawę, że oprócz doskonałego produktu, jaki oferujemy, liczy się również sprawne działanie i dobra znajomość procedury, dlatego udział zawodowego pełnomocnika w sprawie cywilnej, zapewnia bezpieczeństwo prawne i zwiększa szanse strony na powodzenie.


Szukasz pomocy prawnej?