Cennik

Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane indywidualnie przez adwokata lub radcę prawnego podczas pierwszego spotkania z klientem.

Zlecenie może obejmować jednorazową usługę prawną lub stałe prowadzenie obsługi prawnej. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia z dnia 26 maja 1982 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188), opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem. Nasi klienci zawsze mają możliwość negocjowania zakresu świadczonych przez nas usług i związanego z tym honorarium. W sprawach cywilnych (rozumianych szeroko) za podstawę do ustalenia honorarium każdy współpracujący z nami adwokat i radca prawny stara się przyjmować stawki minimalne wskazane w odpowiednio w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Ich wysokość za postępowanie przed sądem pierwszej instancji zależy od wartości przedmiotu sprawy:

Do 500 zł 90 zł
Powyżej 500 zł do 1.500 zł 270 zł
Powyżej 1.500 zł do 5.000 zł 900 zł
Powyżej 5.000 zł do 10.000 zł 1.800 zł
Powyżej 10.000 zł do 50.000 zł 3.600 zł
Powyżej 50.000 zł do 200.000 zł 5.400 zł
Powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł 10.800 zł
Powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł 15.000 zł
Powyżej 5.000.000 zł 25.000 zł

Do podanych wyżej kwot należy doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości 23%.

W sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego i w sprawach karnych, ze względu na ich specyfikę, stawka wynagrodzenia ustalana jest w zależności od rodzaju zlecanej sprawy, stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy adwokata lub radcy prawnego oraz przewidywanego czasu trwania sprawy.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja majątkowa lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, jesteśmy w stanie rozłożyć kwotę wynagrodzenia na dogodne raty, a nawet ustalić stawkę opłaty niższą niż minimalna.

Z doświadczenia wiemy, że szybkie działanie umożliwia skuteczną obronę własnych interesów, dlatego nie warto czekać z zasięgnięciem porady prawnej, tym bardziej, że jej koszt to kwota 100 – 500 zł brutto, która w przypadku zlecenia sprawy, adwokat lub radca prawny z nami współpracujący, zwykle zalicza na poczet wynagrodzenia głównego.