Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Kancelaria adwokacka z Wrocławia specjalizuje się w różnych zagadnieniach obejmujących prawo gospodarcze. Udzielamy klientom porad prawnych oraz wskazujemy możliwe strategie postępowania w danym przypadku.

W dzisiejszym świecie sukces w biznesie zależy nie tylko od dobrej strategii, produktu i marki. Dobrze wiemy, że wszystkie te czynniki mogą okazać się niewystarczające, gdy na swojej drodze przedsiębiorca napotka poważny problem prawny. Swoim klientom staramy się przede wszystkim doradzać profilaktycznie – tak, by unikać niepotrzebnych sporów i procesów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że biznes nie znosi próżni i przestojów.

Reprezentujemy swoich klientów w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, m.in. kontraktowych, rejestrowych, czy wynikających z kodeksu spółek handlowych.

W swoim poczynaniach patrzymy na problem maksymalnie szeroko, dostosowując strategię działania do głównego celu, jaki przyświeca klientowi. Sami przecież też prowadzimy biznes.


Szukasz pomocy prawnej?


 

Czym jest prawo gospodarcze?

Taka dziedzina, jak prawo gospodarcze, swoim zasięgiem obejmuje różnego rodzaju sprawy ze stosunków cywilnych pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonych przez nich interesów. W praktyce jest to zbiór norm służących do regulowania relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w szeroko pojętą działalność biznesową. Zazwyczaj dzieli się je na dwie gałęzie:

  • prywatną – służącą do normowania stosunków między poszczególnymi firmami, a także między sprzedawcą określonych dóbr i usług oraz ich nabywcą;
  • publiczną – odnoszącą się do regulowania relacji przedsiębiorcy z państwem w zakresie zasad zakładania własnej firmy oraz sposobów jej prowadzenia.

Wszystkie niezbędne regulacje dotyczące prawa gospodarczego można znaleźć w Kodeksie spółek handlowych i Kodeksie cywilnym.

Prawo gospodarcze – pomoc prawnika

Potrzeba konsultacji z prawnikiem może zaistnieć na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Kwestie wymagające skonsultowania się ze specjalistą od prawa mogą pojawić się bowiem już podczas zakładania działalności, szczególnie kiedy mamy do czynienia ze spółkami. W trakcie prowadzenia konieczna okaże się pomoc podczas sporządzania umów z kontrahentami lub w przypadku sporu. Wreszcie sam proces likwidacji działalności lub wnoszenia o jej upadłość również jest skomplikowany, a zabezpieczenie wszystkich swoich interesów bez profesjonalnej pomocy prawnej może okazać się niemożliwe.

Prawo gospodarcze – zakres usług

Nasza kancelaria we Wrocławiu udziela wsparcia klientom firmowym zarówno przy bieżącym prowadzeniu działalności biznesowej, jak i przy rozwiązywaniu sporów pracowniczych albo cywilnoprawnych. Współpracujący prawnicy specjalizujący się m.in. w prawie gospodarczym posługują się językiem angielskim. Dzięki temu mogą świadczyć usługi na rzecz zagranicznych przedsiębiorców, którzy planują wejść na polski rynek ze swoimi produktami.

W zakresie naszych kompetencji mieści się doradztwo oraz przygotowywanie różnego rodzaju pism i umów, a także opinii prawnych. Pomagamy klientom w załatwianiu formalności związanych z zakładaniem własnej firmy lub spółki cywilnej albo handlowej oraz przekształcaniem jednoosobowej działalności w spółki prawa handlowego. Przygotowujemy treści kontraktów i uchwał oraz podejmujemy się opiniowania już istniejących dokumentów. Nasza kancelaria z Wrocławia, która specjalizuje się w takich dziedzinach jak prawo gospodarcze, świadczy także pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej na rzecz poszczególnych organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników).

Prawo gospodarcze – na czym polega wsparcie?

Klienci Dolnośląskiego Holdingu Prawnego z Wrocławia mogą liczyć na pomoc w zakresie spraw dotyczących prawa gospodarczego, m.in. kontraktowych, rejestrowych oraz w zakresie prawa spółek handlowych. W jakim zakresie nasi Klienci mogą liczyć na konsultacje lub reprezentowanie przez prawników?

  • Udzielamy konsultacji mających na celu zoptymalizowanie prawnego aspektu prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Przygotowujemy analizy oraz prowadzimy konsultacje i udzielamy wsparcia z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, konkurencji, administracją oraz prawem cywilnym.
  • Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie postępowań sądowych.
  • Pomagamy w opracowywaniu wszelkich dokumentów związanych z prowadzoną działalnością, tyczy się to między innymi statutów, wewnętrznych regulaminów, wszelkich umów, w tym umów o pracę, umów cywilno-prawnych, leasingowych oraz kredytowych


Szukasz pomocy prawnej?

Prawo gospodarcze jest o tyle skomplikowaną materią, że nie występuje w niej jednolita regulacja prawna stosowana wobec wszystkich stosunków gospodarczych, jak ma to miejsce na przykład w prawie karnym. Dlatego też w sporach czy czynnościach procesowych i nieprocesowych dotyczących prowadzenia działalności zastosowanie ma wiele aktów prawnych. Współpracujący z nami prawnicy z Wrocławia wykazują się biegłą znajomością przepisów związanych z prowadzeniem działalności, a także gospodarczych aspektów prawa karnego wynikających często z ustaw szczególnych. Ponadto posiadają doświadczenie w reprezentowaniu swoich Klientów podczas postępowań sądowych, w negocjacjach z kontrahentami oraz w urzędach i innych instytucjach, wobec których przedsiębiorstwa mają zobowiązania. To co jest nieodzowne w doradztwie prowadzonym na rzecz podmiotów gospodarczych, to fakt, że cel jaki zakładają nasi Klienci jest ściśle skorelowany z podjętą przez nich strategią biznesową.