Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

W dzisiejszym świecie sukces w biznesie zależy nie tylko od dobrej strategii, produktu i marki. Dobrze wiemy, że wszystkie te czynniki mogą okazać się niewystarczające, gdy na swojej drodze przedsiębiorca napotka poważny problem prawny. Swoim klientom staramy się przede wszystkim doradzać profilaktycznie – tak, by unikać niepotrzebnych sporów i procesów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że biznes nie znosi próżni i przestojów.

Reprezentujemy swoich klientów w sprawach kontraktowych, rejestrowych, czy wynikających z kodeksu spółek handlowych.

W swoim poczynaniach patrzymy na problem maksymalnie szeroko, dostosowując strategię działania do głównego celu, jaki przyświeca klientowi. Sami przecież też prowadzimy biznes.


Szukasz pomocy prawnej?


 

Kiedy przedsiębiorca może potrzebować prawnika?

Potrzeba konsultacji z prawnikiem może zaistnieć na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Kwestie wymagające skonsultowania się ze specjalistą mogą pojawić się bowiem już podczas zakładania działalności, szczególnie kiedy mamy do czynienia ze spółkami. W trakcie prowadzenia konieczna okaże się pomoc podczas sporządzania umów z kontrahentami lub w przypadku sporu. Wreszcie sam proces zamykania działalności lub wnoszenia o jej upadłość również jest skomplikowany, a zabezpieczenie wszystkich swoich interesów bez profesjonalnej pomocy prawnej może okazać się niemożliwe.

 

Poznaj zakres naszej pomocy

Klienci Dolnośląskiego Holdingu Prawnego mogą liczyć na pomoc w zakresie spraw kontraktowych, rejestrowych oraz w zakresie prawa spółek handlowych. W jakim zakresie nasi Klienci mogą liczyć na konsultacje lub reprezentowanie przez prawników?

  • Udzielamy konsultacji mających na celu zoptymalizowanie prawnego aspektu prowadzenia działalności gospodarczej.

  • Przygotowujemy analizy oraz prowadzimy konsultacje i udzielamy wsparcia z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, konkurencji, administracją oraz prawem cywilnym.

  • Reprezentujemy naszych Klientów na wokandzie sądowej.

  • Pomagamy w opracowywaniu wszelkich dokumentów związanych z prowadzoną działalnością, tyczy się to między innymi statutów, wewnętrznych regulaminów, wszelkich umów, w tym umów o pracę, umów cywilno-prawnych, leasingowych oraz kredytowych.


Szukasz pomocy prawnej?

Dlaczego pomoc prawnika w zakresie prawa gospodarczego jest nieoceniona?

Prawo gospodarcze jest o tyle skomplikowaną gałęzią prawa, że nie występuje w niej jednolita regulacja prawna stosowana wobec wszystkich stosunków gospodarczych, jak ma to miejsce na przykład w prawie karnym czy prawie cywilnym. Dlatego też w sporach czy oraz czynnościach procesowych i nieprocesowych dotyczących prowadzenia działalności zastosowanie ma wiele aktów prawnych. Współpracujący z nami prawnicy wykazują się biegłą znajomością prawa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także gospodarczych aspektów prawa karnego. Ponadto posiadają doświadczenie w reprezentowaniu swoich Klientów na wokandzie sądowej, w negocjacjach z kontrahentami oraz w urzędach i innych instytucjach, wobec których przedsiębiorstwa mają zobowiązania.