Sprawy lustracyjne

Sprawy lustracyjne

Podobnie jak w postępowaniu karnym, w postępowaniu przed sądem lustracyjnym, aby orzec o winie, czyli złożeniu przez człowieka fałszywego oświadczenia lustracyjnego, należy dostarczyć odpowiednich dowodów.

Obecnie lustracja prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Zdajemy sobie sprawę, że często postępowanie w tym przedmiocie dotyka osoby pełniące wysokie funkcje urzędnicze, stąd też nasze działania charakteryzuje przede wszystkim dyskrecja.


Szukasz pomocy prawnej?


 

Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 18 października 2006 roku, stanowiąca o ujawnianiu informacji na temat organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990, nakłada na wszystkie osoby pełniące wówczas funkcje publiczne obowiązek złożenia zeznania lustracyjnego. Współpracujący z nami prawnicy posiadają doświadczenie w orzekaniu o prawdziwości złożonego zeznania, a także w prowadzeniu postępowania sądowego przeciwko osobom oskarżonym o składanie fałszywych zeznań lustracyjnych.

 

Sprawy lustracyjne wymagają szczególnego doświadczenia

Postępowania lustracyjne lub autolustracyjne toczą się zgodnie z procedurami prawa karnego, jednak stosuje się w nich również prawo stanowione przez wspomnianą ustawę. Stąd też jest to szczególny przypadek spraw, w których karnista musi wykazać się dokładną znajomością wąsko zakrojonego zakresu prawa, a także doświadczeniem w prowadzeniu podobnych postępowań. Prawnicy współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem prawnym pomyślnie przeprowadzili swoich klientów przez wiele spraw lustracyjnych.

 

Dlaczego pomoc prawnika w sprawach lustracyjnych jest niezbędna?

W sprawach z udziałem Instytutu Pamięci Narodowej niestety bardzo często występuje czynnik ideologiczny lub związany z interesem politycznym. Prokuratorzy IPN mogą oskarżyć o współpracę z organami bezpieczeństwa przeciwników politycznych lub ambitnych przedsiębiorców. Również postawa sądu nierzadko jest w tego typu postępowaniach daleka od obiektywizmu i pozbawiona politycznego podtekstu. W związku z tym udowodnienie prawdziwości swojego oświadczenia może być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe bez pomocy doświadczone i posiadającego specjalistyczną wiedzę adwokata.


Szukasz pomocy prawnej?

 

Prawidłowe odczytanie akt

Dostęp do inwentarza materiałów archiwalnych został w ostatnim czasie ułatwiony, jednakże wciąż brakuje w nich treści akt, które mogą stanowić dowód w postępowaniu. Bez pomocy prawnika, który ma praktyczne doświadczenie w pozyskiwaniu dostępu do treści akt oraz ich prawidłowym odczytywaniu, udowodnienie swojej niewinności może okazać się bardzo trudne lub niemożliwe.

 

Przygotujemy niezbędne wnioski

W postępowaniu lustracyjnym niezbędne są dostęp do treść akt oraz możliwość uzyskania wyjaśnień dotyczących ich interpretacji przez IPN. W tym celu przygotujemy dla Ciebie następujące wnioski:

  • wniosek o udostępnienie dokumentów zgromadzonych przez IPN,
  • wniosek o wyjaśnienie interpretacji treści akt.

 

Zachowujemy pełną dyskretność

Postępowanie lustracyjne może dotyczyć polityków, biznesmenów czy osób pełniących wysokie stanowiska publiczne. Dlatego w czasie reprezentowania Cię w sprawach lustracyjnych i autolustracyjnych prawnicy współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym zachowują pełną dyskrecję w trosce o bezpieczeństwo i dobre imię swojego klienta.