Sprawy lustracyjne

Sprawy lustracyjne

Działalność operacyjna komunistycznej policji politycznej, a więc socjalistycznego aparatu represji w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej powoduje, że jeszcze dziś, choć ze zdecydowanie mniejszą częstotliwością aniżeli przed kilkunastoma laty, w oparciu o ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, prowadzone są przed polskimi sądami procesy lustracyjne.

Podobnie jak w postępowaniu karnym, w postępowaniu przed sądem lustracyjnym, aby orzec o winie, czyli złożeniu przez lustrowanego fałszywego oświadczenia lustracyjnego, należy dostarczyć odpowiednich dowodów, te zaś nierzadko z uwagi na upływ czasu albo przypadki fałszowania przez bezpiekę materiałów znajdujących się w teczkach osobowych, bywają trudne do oceny.

Z uwagi na szczególny rodzaj tych spraw, obrońca musi wykazywać się doświadczeniem w prowadzeniu postępowań lustracyjnych oraz dużą wiedzą historyczną m. in. na temat środków, metod i form pracy operacyjnej SB, a nierzadko także ludzkiej natury i skłonności, czy wręcz słabości.

Zdajemy sobie sprawę, że często postępowanie w tym przedmiocie dotyka osoby pełniące wysokie funkcje urzędnicze, stąd adwokat prowadzący sprawę zawsze zachowuje nadzwyczajną ostrożność i pełną dyskrecję.


Szukasz pomocy prawnej?