Prawo Karne i Karnoskarbowe

Dokumenty

Prawo Karne i Karnoskarbowe

Od momentu zatrzymania, w gabinecie prokuratora, poprzez salę sądową, bronimy oskarżonych i wspieramy ich rodziny, często w najtrudniejszych dla nich chwilach. Rozumiemy, że za każdą ze zleconych nam spraw stoi człowiek, którego los zawsze stawiamy na pierwszym miejscu.

Znając nie tylko przepisy prawa, ale i realia funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości, swoim klientom zawsze staramy się proponować rozwiązania racjonalne i efektywne, rzetelnie informując o sytuacji procesowej, w której się znajdują.

Z uwagi na specyfikę postępowań karnych, a także zasadę, zgodnie z którą klienci coraz rzadziej kierują się właściwością miejscową działalności adwokata, w sprawach karnych zastępujemy oskarżonych na terenie całej Polski.

Nasi adwokaci z powodzeniem występują również w roli oskarżycieli posiłkowych.