Żaneta Kulczyńska

adwokat
Żaneta Kulczyńska

Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii, adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Aplikację adwokacką odbyła pod patronatem ikony wrocławskiej palestry – adwokata Wojciecha Krzysztoporskiego seniora. Dodatkowo, pełni funkcję kuratora sądowego, co czyni z niej prawnika o bardzo różnorodnych doświadczeniach. Pochodzi z Legnicy i również tam podejmuje swoich klientów.

Ekspresyjna osobowość i empatia powodują, że wśród klientów Kancelarii jest najbardziej rozchwytywanym pełnomocnikiem do spraw rodzinnych. Z powodzeniem prowadziła wiele postępowań z zakresu władzy rodzicielskiej, o kontakty, alimenty, w tym także sprawy medialne, elektryzujące opinię publiczną. Zajmuje się postępowaniami o elementach transgranicznych (Konwencja Haska). Sprawy z o rozwód i podział majątku stanowią dla niej element codziennie wykonywanych obowiązków. Jako adwokat zawsze kieruje się indywidualnym interesem klienta, nie tracąc przy tym z pola widzenia dobra dziecka – którego pojmowanie bardzo często w sprawach rodzinnych, jest osią sporu. Jest dobrym psychologiem, a jej doświadczenia własne, nierzadko pozwalają na od początku trafną ocenę zleconej sprawy.

Jednocześnie, z sukcesem prowadziła obrony w sprawach karnych, zajmuje się także prawem karnym wykonawczym, (warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny, czy odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności).

Prywatnie mama bliźniąt, Bruna i Franka, amatorka podróży, teatru i polskiej kultury.