Sprawy lustracyjne

Aresztowany kryminalista

Sprawy lustracyjne

Podobnie jak w postępowaniu karnym, w postępowaniu przed sądem lustracyjnym, aby orzec o winie, czyli złożeniu przez człowieka fałszywego oświadczenia lustracyjnego, należy dostarczyć odpowiednich dowodów.

Obecnie lustracja prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Zdajemy sobie sprawę, że często postępowanie w tym przedmiocie dotyka osoby pełniące wysokie funkcje urzędnicze, stąd też nasze działania charakteryzuje przede wszystkim dyskrecja.