Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sąd przysięgłych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prowadzimy z powodzeniem sprawy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w zakresie dochodzenia prawa do świadczeń – tak na drodze administracyjnej, jak i sądowej. Jednocześnie zajmujemy się szeroką problematyką stosunku pracy. Reprezentujemy w sporach pracowników i pracodawców, prowadząc m. in. sprawy z zakresu ustalenia i wypowiedzenia stosunku pracy, odpowiedzialności materialnej pracowników czy BHP.