Prawo autorskie i własności przemysłowej

2067 - Fountain Pen

Prawo autorskie i własności przemysłowej

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem i zastępstwem w sprawach związanych z ochroną prawną utworu. Reprezentujemy klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, jak i w sądach przeciwko podmiotom naruszającym prawa własności intelektualnej.