Żaneta Kulczyńska-Mieszkalska

adwokat
Żaneta Kulczyńska-Mieszkalska

Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii, adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Aplikację adwokacką odbyła pod patronatem ikony wrocławskiej palestry – adwokata Wojciecha Krzysztoporskiego seniora. Dodatkowo, pełni funkcję kuratora sądowego, co czyni z niej prawnika o bardzo różnorodnych doświadczeniach. Pochodzi z Legnicy, zatem w razie potrzeby podejmuje również tam swoich Klientów.

Ekspresyjna osobowość i empatia powodują, że wśród klientów Kancelarii jest najbardziej rozchwytywanym pełnomocnikiem do spraw rodzinnych. Z powodzeniem prowadziła wiele postępowań z zakresu opieki nad dziećmi , także medialnych o elementach transgranicznych. Naturalne również że, sprawy z o rozwód i alimenty stanowią dla niej element codziennie wykonywanych obowiązków. Co ważne, kieruje się zawsze indywidualnym interesem Klienta, nie tracąc przy tym z pola widzenia dobra dziecka – którego pojmowanie bardzo często w tego typu sprawach jest osią sporu.

Jednocześnie, z sukcesem prowadziła obrony w sprawach karnych, w tym z zakresu problematyki wykonawczej, jak m. in. warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny, czy odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Prywatnie amatorka podróży, literatury faktu i polskiej kultury.