Katarzyna Chmielewska

aplikant adwokacki
Katarzyna Chmielewska

Urodzona w Turku. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także studia podyplomowe na kierunku Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Należała do znanej i cenionej organizacji studenckiej ELSA. Od 2017 r. jest aplikantem adwokackim wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Jej zainteresowania zawodowe oscylują wokół problematyki prawa cywilnego, administracyjnego i karnego. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu stwierdzenia nabycia spadku, zachowku czy wydziedziczenia. Występuje w postępowaniach egzekucyjnych zarówno po stronie wierzycieli jak i dłużników – doprowadzając, w zależności od potrzeby do skutecznego zabezpieczenia majątku dłużnika jednocześnie dbając o zachowanie należytych procedur i litery prawa. Prowadziła dla naszym Klientów sprawy z zakresu odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdy wynikające z wypadków komunikacyjnych, w których to doprowadzała do zasądzenia wnoszonych pozwem kwot.

Osobowość o altruistycznych cechach, wspiera Klientów Kancelarii, którzy są pozbawieni wolności w ramach tymczasowego aresztowania.

W wolnych chwilach jeździ na rolkach, czyta kryminały i oddaje się zajęciom plastycznym.