Szkody łowieckie

Szkody łowieckie

Sprawy szkód łowieckich obejmują zniszczenia, jakie wyrządziła dzika zwierzyna w uprawach lub płodach rolnych. Z powodzeniem w niniejszych procesach reprezentujemy zarówno poszkodowanych rolników jak i podmioty obowiązane, czyli zarządcy obwodu łowieckiego.

Szczegółową procedurę zgłoszenia, szacowania i wypłaty odszkodowania za szkodę łowiecką określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.


Szukasz pomocy prawnej?


 

Zakres pomocy z obszaru szkód łowieckich obejmuje częste spory dotyczące odszkodowań dla rolników, którzy ponoszą straty w uprawach w związku z wtargnięciem na nie dzikich zwierząt łownych lub też działania gatunków objętych ochroną. Wrocławski Holding Prawny współpracy z adwokatami specjalizującymi się w tej dziedzinie ubezpieczeń.

 

Szkody łowieckie – czego dotyczą spory ubezpieczeniowe?

Z usług adwokatów specjalizujących się w szkodach łowieckich najczęściej korzystają rolnicy, których uprawy znajdują się w pobliżu lasów. Wówczas uprawy mogą ulegać zniszczeniom w wyniku działalności zamieszkującej w lasach zwierzyny łownej, np. dzików, które potrafią jednej nocy zniszczyć duży obszar upraw. Straty mogą być jednak spowodowane również działalnością gatunków chronionych – np. poprzez zalanie pola uprawnego będącego efektem podniesienia wody z powodu powstawania bobrowych tam czy zaatakowaniu zwierząt hodowlanych przez wilki.

 

Dlaczego pomoc prawnika przy szkodach łowieckich jest niezbędna?

Zasady wypłacania odszkodowań w wyniku działania dzikiej zwierzyny w dużym stopniu różnią się od przepisów przewidzianych w prawie cywilnym i nie mają wiele wspólnego z zasadami ubezpieczenia w innych branżach. Ten szczególny proces szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodowania określony jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku. W związku z tym, aby likwidacja szkód łowieckich przebiegła po Twojej myśli, warto skorzystać z usług prawnika doświadczonego i posiadającego specjalistyczną wiedzę w tym temacie.

 

Szukasz pomocy prawnej?

 

Szkody łowieckie – komu świadczymy usługi?

O pomoc prawnika przy likwidacji szkód łowieckich mogą prosić zarówno poszkodowani rolnicy, jak również podmioty obowiązane, czyli zarządcy obwodu łowieckiego. Współpracujemy z prawnikami, którzy z powodzeniem reprezentowali w procesie likwidacji szkód łowieckich każdą ze stron.

 

W jaki sposób pomożemy zlikwidować szkody łowieckie?

Powodzenie w likwidacji szkód łowieckich na Twoją korzyść zależy od szybkości podjętych działań, tj. udokumentowania zniszczeń oraz śladów. Z biegiem czasu będą się one zacierać, co utrudni uzyskanie wystarczającej rekompensaty. W związku z tym przygotujemy dla Ciebie wniosek o odszkodowanie, w którym uwzględnimy wszystkie niezbędne wymogi, czyli:

  • wskażemy miejsce oraz datę wystąpienia szkód,
  • określimy rodzaj szkód,
  • oszacujemy wysokość straty,
  • określimy, czy miały wpływ na datę planowaną datę zbioru.

Jeżeli zajdzie taka konieczność sformułujemy dla Ciebie wniosek do sądu o powołanie niezależnego biegłego. Współpracujący z nami prawnicy posiadają odpowiednie umiejętności, pozwalające im na prawidłowe udokumentowanie szkód, dzięki czemu materiały dowodowe mogą stanowić istotny czynnik w przebiegu procesu. W przypadku wejścia na drogę sądową prawnicy będą reprezentować Cię również w czasie procesu.