Cennik

Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane indywidualnie podczas pierwszego spotkania z klientem.

Zlecenie może obejmować jednorazową usługę prawną lub stałe prowadzenie obsługi prawnej.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia z dnia 26 maja 1982 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188), opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem. Nasi klienci zawsze mają możliwość negocjowania zakresu świadczonych przez nas usług i związanego z tym honorarium.

W sprawach cywilnych za podstawę do ustalenia wynagrodzenia staramy się przyjmować stawki minimalne wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Ich wysokość za postępowanie przed sądem pierwszej instancji zależy od wartości przedmiotu sprawy:

Do 500 zł 90 zł
Powyżej 500 zł do 1.500 zł 270 zł
Powyżej 1.500 zł do 5.000 zł 900 zł
Powyżej 5.000 zł do 10.000 zł 1.800 zł
Powyżej 10.000 zł do 50.000 zł 3.600 zł
Powyżej 50.000 zł do 200.000 zł 5.400 zł
Powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł 10.800 zł
Powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł 15.000 zł
Powyżej 5.000.000 zł 25.000 zł