Co grozi za błędne lub złożone po terminie zeznanie podatkowe?

Co-zrobić-kiedy-pracodawca-nie-wydał=świadectwa-pracy

Co zrobić, kiedy pracodawca nie wydał świadectwa pracy?

13 stycznia 2022
Co-grozi-za-błędne-lub-złożone-po-terminie-zeznanie-podatkowe

Za nami kolejny rok, a to oznacza, że zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Warto mieć to na uwadze i nie działać na ostatnią chwilę, bo kary za błędy w zeznaniach lub brak rozliczenia w przewidywanym terminie mogą być dotkliwe.

Termin składania zeznań podatkowych w 2022

Daty składania zeznań za rok ubiegły zazwyczaj są stałe i nie zmieniają się rok do roku. Wyjątek rok temu stanowiła sytuacja pandemii w naszym kraju. Z tego tytułu został wydłużony czas, w którym można było się rozliczyć. W tym roku nic nie wskazuje na to, by termin złożenia PIT miał być przesunięty. Dlatego w zależności od rodzaju PIT-u obowiązują następujące terminy składania deklaracji podatkowych:

  • PIT-28 do 28.02.2022r.
  • PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S, PIT-37, PIT-38 do 2.05.2022r.

PIT po terminie – konsekwencje i rozwiązania

Konsekwencją za brak lub nieterminowe złożenie zeznania jest zazwyczaj kara grzywny nałożona w toku postępowania podatkowego. Wysokość takiej kary zależy od tego, jak zakwalifikowany zostanie czyn niewłaściwy – jako wykroczenie czy przestępstwo skarbowe. Prawo karnoskarbowe przewiduje również czyny o mniejszej wadze, które nie są kwalifikowane ani jako wykroczenie, ani przestępstwo skarbowe. Wtedy kara grzywny nakładana jest zgodnie z obowiązującym prawem.

Kary za wykroczenie i za przestępstwo skarbowe

Wysokość kar za wyżej wymienione nieprawidłowości skarbowe ustalana jest na podstawie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. W 2021 roku kwota ta wzrosła z 2600 zł do 2800 zł. W związku z czym wzrosły również kary za wykroczenia skarbowe.

  • Wysokość grzywny za wykroczenia skarbowe jest ustalona kwotowo i jest to równowartość od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
  • Wysokość grzywny za przestępstwo skarbowe jest ustalona jako stawka dzienna. Sąd podczas postępowania ustala ilość stawek i wysokość stawki dziennej. Najniższa możliwa liczba stawek (jeżeli kodeks nie stanowi inaczej) to 10 a najwyższa to 720. Wysokość stawki dziennej zależy od dochodów i możliwości zarobkowych sprawcy, nie może być jednak niższa niż 1/30 części obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą


Kto odpowiada za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe?

W pierwszej kolejności za wszelkie nieprawidłowe działania odpowiada podatnik. Prawo karnoskarbowe uwzględnia również odpowiedzialność osób, które zajmują się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi przedsiębiorstwa na mocy umowy, przepisu prawa bądź decyzji właściwego organu. W praktyce oznacza to, że konsekwencjami mogą zostać obciążone również podmioty prowadzące księgowość przedsiębiorstwa.

Czy można uniknąć kary za błędy w PIT?

Każda sytuacja związana z nieprawidłowościami skarbowymi jest rozpatrywana indywidualnie. Uniknięcie kary jest możliwe pod warunkiem istnienia przesłanek, które uniemożliwiły lub opóźniły złożenie deklaracji. Pierwszym krokiem w celu uniknięcia kary powinno być, jak najszybciej złożenie poprawnej deklaracji.
Istnieje również pojęcie „czynnego żalu”, które w przypadku przegapienia terminu rozliczenia może działać na korzyść podatnika. „Czynny żal” to dokument złożony do Urzędu Skarbowego, informujący o popełnieniu czynu zabronionego i opisujący okoliczności i przyczyny jego powstania.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!