Co zrobić, kiedy pracodawca nie wydał świadectwa pracy?

Rozdzielność-majątkowa–kiedy-realnie-chroni-interesy-współmałżonka?

Rozdzielność majątkowa – kiedy realnie chroni interesy współmałżonka?

6 stycznia 2022
Co-grozi-za-błędne-lub-złożone-po-terminie-zeznanie-podatkowe

Co grozi za błędne lub złożone po terminie zeznanie podatkowe?

20 stycznia 2022
Co-zrobić-kiedy-pracodawca-nie-wydał=świadectwa-pracy

Niezależnie od przyczyn i sposobu zakończenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, każdy pracownik powinien otrzymać dokument, jakim jest świadectwo pracy. Jeśli z jakiegoś powodu nie zostało ono wydane, konsekwencje poniesie głównie pracodawca. Jednak dla pracownika też jest to sytuacja problematyczna.

W jakim terminie pracodawca powinien wydać świadectwo pracy?

Obowiązujące prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wydania dokumentu najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia stosunku pracy. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę (na czas określony, nieokreślony), ani to w jakim trybie została umowa rozwiązana.

Pracodawca ma trzy sposoby na przekazanie świadectwa pracownikowi:

  • osobiście,
  • pocztą na wskazany przez pracownika adres,
  • kurierem lub przez inną upoważnioną osobę.

Brak świadectwa pracy – skutki dla pracownika

Za brak świadectwa pracy pracownik nie ponosi skutków prawnych. Jest to jednak utrudnienie przy zatrudnieniu w nowym miejscu pracy, gdzie taki dokument jest zazwyczaj wymagany. Świadectwo pracy to zbiór informacji o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Na jego podstawie ustala się między innymi wymiar urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownik nie dostarczy nowemu pracodawcy świadectwa pracy, prawdopodobnie będzie musiał w inny sposób udokumentować swoje dotychczasowe zatrudnienie (np. za pomocą wcześniejszych umów o pracę).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertąCzy są dokumenty zastępujące świadectwo pracy?

W przypadku, kiedy wydanie świadectwa jest niemożliwe przez pracodawcę, pracownik może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Wydane przez sąd orzeczenie będzie zawierało, takie informacje jak:

  • wymiar czasu pracy,
  • rodzaj stanowiska,
  • tryb w jakim rozwiązano lub w jakim wygasła umowa,
  • okres i rodzaj wykonywanej pracy.

W związku z tym orzeczenie wydane przez sąd będzie dokumentem zastępującym świadectwo pracy.

Kary dla pracodawcy

Nieterminowe wystawienie świadectwa pracy lub wystawienie dokumentu z błędami może skutkować konsekwencjami finansowymi. Jeśli pracownik zgłosi zaniedbanie do Państwowej Inspekcji Pracy lub wystąpi na drogę sądową zostaną na pracodawcę nałożone stosowne kary pieniężne.

Odszkodowanie za brak świadectwa pracy

Pracownikowi, który na drodze postępowania sądowego udowodni, że brak dokumentu uniemożliwił mu podjęcie nowej pracy i z tego tytułu naraził na starty, przysługuje odszkodowanie od pracodawcy. Wysokość odszkodowania równa jest wynagrodzeniu za pracę w czasie, w którym nie była ona wykonywana. Kwota ta nie może jednak przekroczyć równowartości pracy za sześć tygodni.

Jak pracownik może dochodzić swoich praw?

Najlepszą i często skuteczną drogą jest bezpośredni kontakt z pracodawcą i wyjaśnienie sprawy polubownie. Jeśli jest to niemożliwe warto skorzystać z pomocy adwokata – Wrocław, to miejsce, gdzie bez problemu można uzyskać pomoc w zakresie prawa pracy. Dolnośląski Holding Prawny również współpracuje z doświadczonymi w tym zakresie specjalistami.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!