Kiedy sąd może odmówić rozwodu?

Wszystko, co warto wiedzieć o księgach wieczystych

24 listopada 2021

Zwolnienie dyscyplinarne – czy przysługują mi roszczenia cywilnoprawne?

15 grudnia 2021

Panująca powszechnie opinia, że udzielenie rozwodu jest formalnością na wniosek jednego z małżonków lub wspólnego stanowiska obojga, nie jest zgodna z prawdą. Odmowa udzielenia rozwodu przez sąd nie jest ponadto teorią, ale ma swoje odzwierciedlenie w praktyce. Dlaczego i w jakich sytuacjach sąd może odmówić rozwodu?

Dlaczego sąd może odmówić rozwodu?

Przyczyną, dla której sąd może nie udzielić rozwodu, jest to, że zgodnie z prawem nie posiada on dowolności w orzekaniu i nie może dowolnie realizować próśb małżonków, których pożycie nie układa się pomyślnie. Obowiązkiem sądu jest zbadanie wszystkich przesłanek, które przewiduje prawo rodzinne i opiekuńcze, i które stanowią argument za lub przeciw udzieleniu rozwodu, tj. świadczą lub nie o całkowitym rozkładzie wspólnego pożycia.

Ponadto sąd musi upewnić, że nie zachodzą argumenty negatywne, tzn. takie, które wykluczają orzeczenie rozwodu. Dowiedz się, jakie przesłanki mogą sprawić, że sąd podejmie decyzję o nieudzieleniu rozwodu wnioskującym o to małżonkom.

Zachodzi ryzyko, że ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci

W tym przypadku sąd powinien kierować się troską o wychowanie kolejnego pokolenia i o jego szeroko pojętą ochronę. W tym przypadku prawo nie definiuje konkretnie, na czym ma polegać tzw. „dobro wspólnych małoletnich dzieci”, pozostawiając sądowi pole do interpretacji. Dlatego każdy przypadek, który może podlegać tej przesłance, powinien być bardzo starannie przeanalizowany i poddany indywidualnej ocenie.

W tym miejscu należy wspomnieć, że ta przesłanka bardzo rzadko jest uznawana za powód do nieudzielenia rozwodu. Dzieje się tak, ponieważ coraz powszechniej uważa się, że rodzinne napięcia mogą jeszcze bardziej zaszkodzić wychowaniu i rozwojowi dzieci niż rozwód ich rodziców.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertąOrzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Sąd nie może udzielić rozwodu, jeśli jego orzeczenie godziłoby w zasady dobrego współżycia społecznego, nawet pomimo całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego. O sprzeczności rozwodu z zasadami współżycia społecznego mówimy na przykład w sytuacji, kiedy jeden z małżonków jest ciężko chory i wymaga stałej opieki oraz pomocy w zapewnieniu podstawowych potrzeb życiowych. Podobnie jak w poprzedniej przesłance każdy przypadek powinien być przez sąd indywidualnie interpretowany.

Rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia

Orzeczenie rozwodu nie jest możliwe w sytuacji, kiedy pozew wnosi ten z małżonków, który jest wyłącznie winny całkowitego rozpadu wspólnego pożycia. Warunkiem udzielenia rozwodu jest tutaj zgoda drugiego z małżonków, przeciw któremu wnoszony jest pozew – jeśli wyrazi on zgodę, wówczas sąd może udzielić rozwodu, w przeciwnym razie takie orzeczenie jest niemożliwe.

Warto skorzystać z pomocy prawnika

Jak widać, sprawy rozwodowe w zasadzie zawsze są indywidualnie rozpatrywane i interpretowane przez sąd. Dlatego w uzyskaniu pomyślnego orzeczenia może pomóc adwokat lub radca prawny – we Wrocławiu i okolicach możesz skorzystać ze wsparcia doświadczonych współpracowników Dolnośląskiego Holdingu Prawnego.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!