Wszystko, co warto wiedzieć o księgach wieczystych

Czy można uzyskać alimenty za okres wsteczny?

17 listopada 2021

Kiedy sąd może odmówić rozwodu?

8 grudnia 2021

Zakup nieruchomości wiąże się zwykle z wieloma formalnościami. Dla przyszłych właścicieli istotne jest nie tylko zapoznanie się z wybraną nieruchomością pod względem jej umiejscowienia czy widzianego na pierwszy rzut oka stanu faktycznego. Potencjalni nabywcy powinni skorzystać z informacji, które zawiera księga wieczysta. Jest to rodzaj rejestru zaufania publicznego dotyczący nieruchomości, w Polsce prowadzony przez sądy.

Do czego służy księga wieczysta?

Prawo cywilne obejmuje szczegółowe przepisy dotyczące ksiąg wieczystych. Ten specjalny rejestr jest najistotniejszym źródłem informacji o danej nieruchomości. Został on wprowadzony po to, aby zagwarantować bezpieczeństwo obrotem nieruchomościami.

Księga wieczysta pozwala na ustalenie stanu prawnego nieruchomości. To dlatego przyszli kupujący powinni sprawdzić ten rejestr, zarówno przed zawarciem umowy przedwstępnej, jak i już tej właściwej. Dla upewnienia się, czy w czasie pomiędzy zawarciem umowy przedwstępnej a finalnej nie nastąpiła jakakolwiek zmiana w stanie prawnym nieruchomości.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Przepisy przewidują również tzw. rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Jest to ogólna reguła, która stanowi zabezpieczenie dla nabywcy. Gdy bowiem rzeczywisty stan prawny nieruchomości a stan prawny ujawniony w księdze wieczystej różnią się, treść zostaje rozstrzygnięta na korzyść kupującego.

Różnice występujące w stanie rzeczywistym a ujawnionym mogą być przyczynkiem do wstąpienia na drogą sądową, gdy nabywca mierzy się z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami kupna nieruchomości. Aby sprawnie uporać się z rozwiązaniem takiej sytuacji, warto zwrócić się po pomoc do radcy prawnego z Wrocławia.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertąKsięga wieczysta – działy

Księga wieczysta została podzielona na 4 działy. Ich znajomość pozwala na szybsze odnalezienie niezbędnych informacji. Każdy z działów dotyczy innych elementów związanych z daną nieruchomością.

  • W Dziale I znajduje się oznaczenie geodezyjne nieruchomości, a także spis praw, które nieruchomości przysługują względem nieruchomości sąsiednich.
  • W Dziale II nabywca znajdzie informacje o właścicielu bądź wieczystym użytkowniku nieruchomości.
  • Dział III dotyczy przede wszystkim obciążeń nieruchomości. Tutaj można znaleźć informacje o ewentualnej egzekucji z nieruchomości, stąd jest to niezwykle ważne miejsce dla nabywców.
  • Równie istotny dla kupujących jest Dział IV, w którym zawarte zostają wszystkie wpisy dotyczące hipotek. Nabywcy zyskają zatem między informacje o obciążeniu nieruchomości, jeśli takowe powstało.

Księga wieczysta – dwie formy

Księgi wieczyste prowadzi się w dwóch formach: papierowej i elektronicznej. Dostęp do formy papierowej wymaga bezpośredniego udania się do sądu rejonowego, który jest właściwym dla danej nieruchomości.

Dostęp do księgi elektronicznej jest znacznie łatwiejszy, jednak w obydwu przypadkach, aby przeglądać zawartość księgi, niezbędny jest jej numer.

Choć księgi wieczyste charakteryzują się przejrzystością i znalezienie najważniejszych informacji nie stanowi większego problemu, przeoczenie pewnych zapisów może mieć poważne konsekwencje dla nabywcy. Z tego względu dobrze jest skorzystać z fachowej pomocy, którą oferuje Holding Prawny.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!