Czy można uzyskać alimenty za okres wsteczny?

Czy karę grzywny można rozłożyć na raty?

10 listopada 2021

Wszystko, co warto wiedzieć o księgach wieczystych

24 listopada 2021

Świadczenie alimentacyjne co do zasady ma posłużyć dziecku, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzic, który wychowuje dziecko, przyznane alimenty powinien przeznaczyć na zaspokojenie jego bieżących oraz przyszłych potrzeb. Z tego też względu alimenty z zasady przyznawane są na przyszłość. Istnieją jednak sytuacje, kiedy to można się ubiegać o przyznanie alimentów za okres wsteczny.

Pokrycie niezaspokojonych potrzeb

Prawo rodzinne i opiekuńcze określa, kiedy i w jakim celu przyznawane są alimenty. Świadczenie to ma za zadanie pokryć bieżące i przyszłe potrzeby osoby uprawnionej, jednak możliwe jest uzyskanie go za okres wsteczny.

Maksymalny okres wsteczny pozwalający na uzyskanie alimentów, to trzy miesiące wstecz licząc od dnia złożenia pozwu. W przypadku wyroku sądu korzystnego na rzecz uprawnionego, pozwany musi więc liczyć się z narzuceniem natychmiastowego wykonawstwa wyroku, czyli koniecznością zapłaty alimentów przyznanych za okres wsteczny.

Pozwany może się odwołać od takiego wyroku, jednak nim zostanie rozpatrzony jego wniosek, zajdzie potrzeba wypłaty zasądzonych alimentów.

Osoba uprawiona składająca wniosek do sądu o przyznanie alimentów za okres wsteczny, musi mieć na uwadze, że sytuacje, w których takie świadczenie zostaje przyznane, należą do wyjątkowych. Nie wystarczy tu jedynie uzasadnienie, że rodzic samodzielnie wychowywał dziecko.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą


Alimenty za okres wsteczny

Uprawniony powinien wykazać, że w okresie wstecznym, do zaspokojenia bieżących potrzeb dziecka, konieczne było powzięcie zobowiązania finansowego, np. pożyczki lub kredytu, co zaowocowało powstaniem długu. Do długów związanych z potrzebami dziecka zalicza się nie tylko pieniądze przeznaczone na leczenie, ale i związane z opłacaniem bieżących rachunków.

Warto zwrócić się o pomoc do prawnika z Wrocławia, aby uzyskać poradę, czy należą się alimenty za okres wstecz, a jeśli tak, jakich formalności trzeba dokonać podczas składania pozwu o świadczenie alimentacyjne.

Roszczenie regresowe

Alimenty za okres wsteczny mogą objąć tylko trzy miesiące licząc przed dniem złożenia pozwu, ale o przyznanie świadczenia można się ubiegać na innej drodze – roszczenia regresowego.

Roszczenie regresowe pozwala na uzyskanie alimentów za okres do trzech lat wstecz. Nie dłużej, ponieważ po trzech latach przedawniają się zarówno roszczenia alimentacyjne, jak i regresowe.

O roszczenie regresowe rodzic może wystąpić, jeśli dziecko było utrzymywane tylko przez jedną stronę i doszło do przekroczenia obowiązków w zakresie zaspokajania bieżących potrzeb dziecka. W takiej sytuacji nie ma potrzeby wykazywania, że w danym okresie potrzeby dziecka nie zostały zaspokojone. Sąd również nie bada tej sytuacji, lecz dokonuje rozliczenia wydatków, które przez jednego rodzica zostały poniesione w danym okresie.

Obydwie sytuacje wymagają innego sposobu wnioskowania i przeprowadzenia sprawy, dlatego uprawniony powinien skorzystać z fachowej pomocy, którą oferuje Holding Prawny – adwokat z Wrocławia pomoże nie tylko w przygotowaniu wniosku, ale i w reprezentowaniu strony podczas posiedzeń sądu.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!