Kwota wolna od podatku – czym jest i ile będzie wynosić w 2022 roku?

Opinia dziecka a sprawa rozwodowa

Sprawa rozwodowa a opinia nieletniego dziecka – czy sąd może wysłuchać dziecko?

24 września 2021

Oszustwo internetowe – jak możesz odzyskać pieniądze?

13 października 2021

Niemałe zmiany czekają nas w 2022 roku, a to za sprawą Polskiego Ładu, który po poprawkach został przyjęty przez Sejm. Jedną z takich zmian jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Czym jest kwota wolna od podatku i ile będzie wynosiła w 2022 roku? Co trzeba wiedzieć o nadchodzących zmianach?

Kwota wolna od podatku – definicja

Kwota wolna od podatku oznacza sumę rocznych dochodów, od których nie trzeba odprowadzać podatku. W bieżącym roku opodatkowaniu nie podlega kwota wynosząca maksymalnie 8000 zł brutto. Polski Ład w znaczący sposób podniósł tę wartość. W 2022 roku bowiem, kwota wolna od podatku będzie wynosić 30 000 zł brutto.

Należy przy tym pamiętać, że nawet wysokość dochodów nieprzekraczająca kwoty wolnej od podatku obowiązującej w bieżącym roku nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania podatkowego. W 2022 roku podatnicy będą mieli na to czas do końca kwietnia – ten termin nie ulega zmianie.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą


Obliczanie należnej kwoty podatku

Jeszcze jeden ważny element powyższych rozliczeń wiąże się z faktem, że dochód, który będą uwzględniały przyszłoroczne rozliczenia PIT, to nie kwota netto czy brutto, lecz wartość dochodu po odliczeniach bądź podstawa obowiązująca do obliczenia podatku. Do uzyskania prawidłowego wyniku końcowego, niezbędne jest odjęcie od przychodów składki na ubezpieczenie społeczne, a także kosztów uzyskania przychodu.

ubezpieczenie społeczne, a także kosztów uzyskania przychodu. –
Dla wielu osób, mimo zrozumienia, czym jest kwota wolna od podatku, obliczanie należności, które zostaną wpłacone do Urzędu Skarbowego, potrafi sprawić sporo kłopotu. Ponadto to także szereg innych kwestii, w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika. Pomocą może być nie tylko biuro rachunkowe, ale w sytuacji, gdy w grę wchodzi konieczność rozwiązania bardziej złożonych zagadnień, pomocy może udzielić także prawnik – we Wrocławiu możesz na pomoc współpracowników Dolnośląskiego Holdingu Prawnego.

Degresywna kwota wolna od podatku – co to oznacza?

Do końca 2021 roku w Polsce obowiązuje degresywna kwota wolna od podatku. Oznacza to, że jest ona tym niższa, im więcej zarabiamy. Próg 8000 zł dotyczy zatem osób o dochodach okazjonalnych i najmniejszych.

Dla największej grupy Polaków kwota ta stopniowo spada, aż do poziomu 3091 zł. Są to osoby zarabiające między 13 000 zł a 85 528 zł. Powyżej tej wartości – do poziomu 127 000 zł, kwota wolna od podatku pozostaje degresywna i wynosi od 3091 zł do 0 zł. Przekraczając wartość dochodów wynoszącą 127 000 zł, kwota wolna od podatku przestaje obowiązywać.

W 2022 roku kwota wolna od podatku przestaje być degresywna, co oznacza, że próg 30 000 zł rocznie będzie dotyczył każdego. Osoby, których dochody nie osiągną takiego pułapu, w praktyce będą mogły liczyć na wyższe wynagrodzenie „na rękę”.

Co jeszcze warto wiedzieć?

W Polskim Ładzie znalazł się szereg zmian, wśród których podwyższenie kwoty wolnej od podatku jest jedną z tych, którą poparła znaczna część osób. Pozostałe z nich mogą jednak wpłynąć niekorzystnie na sytuację finansową osób zarabiających najwięcej. Dotyczy to głównie przedsiębiorców. Wszelkie zagadnienia prawne w tym temacie warto omówić ze specjalistą. Nieocenioną pomocą będzie radca prawny – we Wrocławiu warto skonsultować się ze specjalistami współpracującymi z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym.

Pewne jest natomiast, że powyższa zmiana nie dotknie osób do 26. roku życia, ponieważ w przypadku pracy na etacie lub zleceniu, podlegają oni uldze, która polega na zwolnieniu z opłacania podatku dochodowego.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!