Czy sąd może uwzględnić zaginiony testament?

Covid - fałszywe zaświadczenie w sądzie

Co grozi na posługiwanie się fałszywym zaświadczeniem o szczepieniu na COVID-19?

10 września 2021
Opinia dziecka a sprawa rozwodowa

Sprawa rozwodowa a opinia nieletniego dziecka – czy sąd może wysłuchać dziecko?

24 września 2021
Zaginiony testament

Po śmierci spadkodawcy istnieje wiele formalności, których muszą dopełnić w różnych instytucjach i urzędach jej bliscy. Między innymi chodzi tu o zgłoszenie spadku i jego przyjęcie czy odrzucenie. Wszelkie kwestie związane z dziedziczeniem po zmarłym reguluje prawo spadkowe. Pierwszeństwo nad dziedziczeniem ustawowym ma dziedziczenie testamentowe. Co jednak się dzieje, jeśli spadkobiercy nie wiedzieli o testamencie, a odnaleźli go dopiero po wydaniu przez sąd stosownego postanowienia o spadku?

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Prawo spadkowe mówi, że dziedziczenie na podstawie testamentu sporządzonego przez spadkodawcę, własnoręcznie, jest możliwe, jeśli oryginał dokumentu został złożony w sądzie lub u notariusza, a ten przekaże dokument do sądu. Nie ma przy tym znaczenia, w którym sądzie rozpoznawana jest sprawa o spadek i czy udział w niej bierze prawnik. Notariusz przetrzymujący na polecenie spadkodawcy testament musi go dostarczyć w oryginalne do sądu, w którym została założona sprawa o dziedziczenie.

Sąd sprawdza, czy testament jest ważny, a następnie formalnie go otwiera i ogłasza jego treść, o ile dokument ten spełnia wszystkie wymogi stawiane przepisami. Musi on być:

  • w całości napisany własnoręcznie przez spadkodawcę,
  • podpisany własnoręcznie.
  • opatrzony datą sporządzenia.

Jeśli testament jest ważny, sąd rozporządza majątkiem zmarłego według jego woli wyrażonej w takim dokumencie. Gdyby go jednak nie było, to sąd będzie postanawiał o dziedziczeniu ustawowym, czyli majątek spadkodawcy zostanie podzielony zgodnie z przepisami prawa spadkowego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertąZaginiony testament – co oznacza w świetle obowiązującego prawa?

Zdarza się, i dopuścił takie rozwiązanie w jednym ze swoich orzeczeń Sąd Najwyższy, że istnieje możliwość dziedziczenia testamentowego w razie, gdyby testament został zgubiony. Sąd Najwyższy uznał, że jest to możliwe, jeśli fakt sporządzenia testamentu, ważność oraz treść rozporządzeń, jakie zamieścił w nich spadkodawca (testator) zostaną udowodnione w toku prowadzonego w sądzie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Dowiedzenie, że zaginiony testament rzeczywiście istniał, nie jest łatwym zadaniem. Spadkobiercy powinni w tym celu przedstawić takie dowody, które budują spójną historię potwierdzającą istnienie dokumentu i jego zaginięcie. Można na przykład powołać na świadków osoby, które mają wiedzę na ten temat i dobrze znały spadkodawcę.
Możliwe jest, by sąd na podstawie przeprowadzonych dowodów zyskał przekonanie, że testament o określonej treści naprawdę istniał, a spadkodawca przed śmiercią ani go nie odwołał, ani nie zmienił. Wówczas może go uwzględnić, a najczęściej do takich sytuacji dochodzi w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.W tak trudnej sprawie konieczna jest pomoc doświadczonego prawnika – Wrocław i okolice to rejon, w którym możesz liczyć na pomoc specjalistów współpracujących z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!