Co grozi na posługiwanie się fałszywym zaświadczeniem o szczepieniu na COVID-19?

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie – o czym warto wiedzieć?

24 sierpnia 2021
Zaginiony testament

Czy sąd może uwzględnić zaginiony testament?

17 września 2021
Covid - fałszywe zaświadczenie w sądzie

Pandemia COVID-19 spowodowała, że musieliśmy przyzwyczaić się do zupełnie nowych realiów życia. Na dłużej pozostały z nami maseczki, dezynfekcja rąk czy utrzymywanie dystansu społecznego. Nadzieją na zakończenie pandemii i zniesienie ograniczeń covidowych są masowe szczepienia. Niestety, wielu Polaków nie korzysta z takiej możliwości. Zdarza się, że np. przy wyjeździe z kraju posłużą się oni fałszywym zaświadczeniem o szczepieniu na COVID-19, by nie robić kosztownych testów. Co grozi za takie działanie?

Odpowiedzialność za fałszowanie dokumentów

Jeśli ktoś posługuje się podrobionym zaświadczeniem o szczepieniu na COVID-19, należy to rozpatrywać jako fałszerstwo, za które grozi odpowiedzialność karna. Prawo karne w art. 271 stanowi, że funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W tym przypadku można mówić o tzw. fałszu intelektualnym. Prawo chroni prawdziwość treści dokumentu, a więc jego zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy. W ten sposób odróżnia się fałszerstwo intelektualne od materialnego, gdzie ochroną objęta jest autentyczność dokumentu, czyli to, że pochodzi on rzeczywiście od osoby będącej jego wystawcą (art. 270 Kodeksu karnego).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertąPosługiwanie się sfałszowanym dokumentem

Osoba korzystająca z podrobionego zaświadczenia o szczepieniu na COVID-19 będzie mogła zostać oskarżona o popełnienie przestępstwa, jakie zostało opisane w art. 271 Kodeksu karnego, jeśli nieprawdziwe okoliczności poświadczone w ten sposób będą miały znaczenie prawne. Chodzi tu o możliwość spowodowania skutków prawnych z mocy przepisów w jakiejkolwiek, dowolnej dziedzinie prawa.

Osoby zaszczepione w Polsce są brane pod uwagę przy limitach na koncertach, imprezach masowych czy na weselach i innych uroczystościach rodzinnych. Z perspektywy prawa karnego certyfikat szczepienia na COVID-19 pozwala posługującym się nim osobom poświadczyć okoliczności mające znaczenie prawne.

Jeszcze bardziej jest to uwypuklone w związku z przedstawieniem fałszywego zaświadczenia o szczepieniu na COVID-19 przy wyjazdach zagranicznych. Można przypuszczać, że im większe będzie rozróżnienie w sytuacji osób zaszczepionych i niezaszczepionych, jeśli chodzi o ich traktowanie przy różnych okazjach, tym większą społeczną szkodliwością nacechowany będzie czyn polegający na poświadczeniu nieprawdy w zakresie odbycia szczepienia.

Odpowiedzialność za wystawienie fałszywego zaświadczenia

Warto rozpatrzyć nie tylko sytuację prawną osoby posługującej się fałszywym zaświadczeniem o szczepieniu na COVID-19, ale również sytuację lekarza, który taki dokument wystawia. Z pewnością można tu mówić o fałszerstwie intelektualnym. Choć lekarza nie można podciągnąć pod definicję funkcjonariusza publicznego, to jednak jest to osoba uprawniona do wystawienia dokumentu potwierdzającego szczepienie. Jeśli go fałszuje, czyli wystawia go pomimo braku szczepienia, to taki czyn będzie zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku gdy dodatkowo przyjmuje łapówkę za wystawienie certyfikatu, to dający i przyjmujący korzyść majątkową mogą odpowiedzieć za korupcję – czynną lub bierną, na mocy art. 228 i 229 Kodeksu Karnego.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!