Zmiana nazwiska po rozwodzie – o czym warto wiedzieć?

Rozwód z obcokrajowcem – co warto wiedzieć?

16 sierpnia 2021
Covid - fałszywe zaświadczenie w sądzie

Co grozi na posługiwanie się fałszywym zaświadczeniem o szczepieniu na COVID-19?

10 września 2021
Zmiana nazwiska po rozwodzie

Po udzieleniu rozwodu przez sąd byli małżonkowie zwykle przechodzą do uporządkowania życia i spraw osobistych. Jedną z kwestii jest powrót do starego nazwiska – sprawa to w większości przypadków dotyczy kobiet. Co należy zrobić, aby móc wrócić do własnego nazwiska po rozwodzie?

Gdzie należy się dać w sprawie zmiany nazwiska?

Pierwszą kwestią, jaką należy wziąć pod uwagę, jest to, że zmianą nazwiska nie zajmuje się sąd w czasie rozprawy rozwodowej. Jest sprawa z kategorii administracyjnych, dlatego w celu zmiany nazwiska należy udać się do urzędu stanu cywilnego lub konsulatu. Prawo cywilne mówi, że oświadczenie o chęci zmiany nazwiska powinno być złożone osobiście przed kierownikiem USC lub konsulem. Oświadczenie to nie może być wysłane pocztą ani złożone przez umocowanego pełnomocnika.

Jakie nazwisko można przyjąć po rozwodzie?

Wiele wątpliwości rozwieje informacja na temat tego, że po rozwodzie można wrócić jedynie do poprzedniego nazwiska, jakie nosiło się przed zawarciem rozwiązanego właśnie związku małżeńskiego. Nie zawsze oznacza to, że może być to nazwisko rodowe, bowiem jeśli przed zawarciem małżeństwa osoba wnioskująca o powrót do starego nazwiska nosiła nazwisko małżonka z poprzedniego małżeństwa, to może wrócić jedynie do tego nazwiska, a nie do nazwiska rodowego.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą


Po jakim czasie od rozwodu można ubiegać się o powrót do starego nazwiska?

Czasu na złożenie oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska jest dość niedużo, bowiem można dokonać tego 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Po przekroczeniu tego terminu zmiana nazwiska będzie możliwa wyłącznie w trybie administracyjnym, a podstawą prawną do jej przeprowadzenia jest Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska. Jednakże na podstawie tej ustawy zmiana nazwiska może okazać się niemożliwa, ponieważ obowiązujące na jej mocy przepisy mówią, że zmiana nazwiska może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, a przesłanki ku temu są określone w Ustawie.

Dlatego warto zadbać o to, aby nie przekroczyć terminu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego i zatroszczyć się w tym czasie o powrót do poprzedniego nazwiska.

Czy można wymusić na byłym małżonku zmianę nazwiska?

Nierzadko zdarza się, że osobom rozwiedzionym przeszkadza fakt, że były małżonek nosi ich nazwisko. Jednakże osoby te nie mają żadnych narzędzi prawnych do tego, aby domagać się od byłego małżonka zmiany nazwiska. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje bowiem takiej możliwości, a o nazwisku może decydować wyłącznie ta osoba, która je nosi.

Masz wątpliwości? Skorzystaj z pomocy prawnej

W razie wątpliwości w sprawie zmiany nazwiska po rozwodzie lub innych kwestii związanych z rozwiązaniem małżeństwa pomocny okaże się specjalista od prawa rodzinnego – prawnik z Wrocławia współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym, posiadający bogate doświadczenie w wielu podobnych sprawach.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!