Rozwód z obcokrajowcem – co warto wiedzieć?

Czy postępowanie spadkowe jest obowiązkowe?

10 sierpnia 2021
Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie – o czym warto wiedzieć?

24 sierpnia 2021

Na naszym blogu poruszaliśmy już wiele kwestii związanych z rozwodami, dlatego teraz przybliżymy nieco realia rozwodów obywateli i obywatelek Polski z obcokrajowcami – zarówno obywatelami Unii Europejskiej, jak i obywateli krajów nienależących do Wspólnoty.

Fala rozwodów z obcokrajowcami

Odkąd europejski rynek pracy otworzył się dla Polaków, a wielu naszych rodaków zdecydowało się wyemigrować w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy, emigracja w celu zarobkowym pociągnęła za sobą także decyzje dotyczące życia osobistego, takie jak choćby międzynarodowe małżeństwa. Po latach, jak to w związkach bywa, układa się różnie i prawnicy coraz częściej reprezentują przed sądem swoich klientów w postępowaniach rozwodowych z obcokrajowcami.

Rozwód z cudzoziemcem – doręczenie pozwu

Doręczenie pozwu drugiej stronie bardzo często bywa pierwszy problemem, jaki napotykają osoby wnoszące pozew o rozwód z małżonkiem, który jest obywatelem innego kraju. Jeżeli małżonek nie chce udostępnić Ci adresu swojego aktualnego miejsca pobytu lub nie można go ustalić, wówczas możesz pomyśleć o ustanowieniu kuratora do doręczeń.
Sąd może ustanowić takiego kuratora, jeżeli uprawdopodobnisz przed nim, że miejsce pobytu Twojego małżonka jest nieznane – w tym celu mogą posłużyć np. zeznania świadków lub informacje zawarte w korespondencji elektronicznej.
Ważną informacją jest to, że złożenie wniosku o ustanowienie kuratora musi poprzedzić złożenie pozwu o rozwód. W przeciwnym razie postępowanie rozwodowe prawdopodobnie zostanie zawieszone.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą


Rozwód z obywatelem UE – pod jaką podlega jurysdykcję?

W przypadku rozwodów małżonków pochodzących z dwóch krajów należących do UE, trzeba wiedzieć, sądom którego państwa członkowskiego przysługuje jurysdykcja. A przysługuje ona sądom państwa, na terytorium którego:

  • oboje małżonkowie mają pobyt zwykły;
  • oboje małżonkowie w niedawnym czasie mieli pobyt zwykły, pod warunkiem że jedno z nich nadal ma tam pobyt zwykły;
  • strona przeciwna ma pobyt zwykły;
  • powód ma pobyt zwykły, pod warunkiem że mieszkał w danym kraju przez co najmniej rok przed wniesieniem pozwu;
  • powód ma pobyt zwykły i przebywał w tym kraju przynajmniej przez 6 miesięcy przed wniesieniem pozwu, a także jest obywatelem tego państwa.

Jak wygląda rozwód z obywatelem państwa spoza UE?

Rozwód z obcokrajowcem spoza Wspólnoty podlega pod jurysdykcję polskich sądów, jeśli Twój małżonek-obcokrajowiec ma w Polsce miejsce zamieszkania, miejsce zwykłego pobytu lub siedzibę. Polskie sądy mogą także orzekać w sprawach rozwodowych oraz w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej w sytuacji, kiedy oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce, a jedno z nich nadal ma tutaj miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Stwierdzenie jurysdykcji sądu polskiego nad małżeństwie nie wymaga tego, aby oboje małżonkowie musieli mieć wspólne miejsce zamieszkania lub pobytu – muszą być to miejsca na terytorium RP. Przepisy te mają zastosowanie, kiedy:

  • oboje małżonkowie są obywatelami Polski;
  • powód przez co najmniej rok przed wniesieniem pozwu ma miejsce zamieszkania lub zwykły pobyt w Polsce;
  • powód jest obywatelem polskim i przez co najmniej 6 miesięcy przed wniesieniem pozwu ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce.

W rozwodach małżeństw międzynarodowych problemy dotyczą głównie jurysdykcji. Nie mniej jak w każdej sprawie rozwodowej pomocny okaże się prawnik do rozwodów – Wrocław i okolice to rejon, w którym możesz skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów współpracujących z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!