Czy postępowanie spadkowe jest obowiązkowe?

Umarzanie postępowania karnego

Postępowanie karne – kiedy sąd może je umorzyć?

26 lipca 2021

Rozwód z obcokrajowcem – co warto wiedzieć?

16 sierpnia 2021

Czy otrzymanie spadku wiąże się z koniecznością załatwienia formalności spadkowych? Jakie obowiązki ciążą na spadkobiercy i kiedy musi udowadniać, że został właścicielem majątku, który przejął w spadku? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości dotyczące tych kwestii.

W którym momencie nabywa się prawa do spadku?

Przepisy prawa spadkowego mówią jasno, że prawa do odziedziczonego majątku nabywa się w chwili śmierci spadkodawcy – moment ten nazywamy otwarciem spadku. Oznacza to, że aby stać się właścicielem wszelkich praw, które wchodzą w skład spadku, nie trzeba dokonywać żadnych formalności. Nie ma również miejsca sytuacja, w której majątek spadkodawcy nie posiada właściciela, ponieważ zgodnie z przepisami zawsze znajdzie się spadkobierca – jeśli nie ma go wśród krewnych i spowinowaconych, wówczas staje się własnością gminy lub Skarbu Państwa.

Czy zachodzi obowiązek załatwienia formalności spadkowych?

Nie, taki obowiązek na spadkobiercach nie spoczywa. Jednakże bez przeprowadzenia postępowania spadkowego spadkobierca nie posiada żadnego dowodu na to, że stał się właścicielem majątku lub jego części. Jeśli na przykład w skład spadku wchodzą pieniądze w gotówce lub większość ruchomości spadkobiercy mogą podzielić się między sobą majątkiem, załatwiając jedynie formalności podatkowe. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skutecznej pomocy udzieli adwokat – prawo spadkowe określa jednak dość jasne regulacje w zakresie dziedziczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą


Kiedy warto przeprowadzić postępowanie spadkowe?

W wielu sytuacjach dowód posiadania praw do majątku nie jest potrzebny, jednakże w niektórych może okazać się konieczny. Przykładem może być odziedziczenie samochodu, który można zarejestrować wyłącznie po okazaniu umowy kupna lub przedstawienia postanowień postępowania spadkowego. Podobna sytuacja dotyczy wpisywania do księgi wieczystej właścicieli nieruchomości. Bez postępowania spadkowego nie będzie możliwe żadne działanie związane z tą nieruchomością, na przykład jej sprzedaż.

Otrzymujesz zadłużony spadek – możesz się go zrzec

Innym przypadkiem, kiedy konieczne będzie rozpoczęcie postępowania spadkowego, jest chęć zrzeczenia się spadku, który jest zadłużony. Przejęcie takiego spadku może wiązać się ze znaczącym pogorszeniem się sytuacji majątkowej, dlatego wiele osób wykazuje chęć zrzeczenia się go. Jest to możliwe jedynie po rozpoczęciu postępowania spadkowego. Bez tego po upływie sześciu miesięcy od otwarcia spadku, nie będzie już możliwości uniknięcia konieczności spłacenia długu spadkodawcy.


We wszelkich wątpliwych sprawach dotyczących prawa spadkowego pomagają adwokat z Wrocławia –Holding Prawny współpracuje ze specjalistami, którzy posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!