Podstawowe zasady dziedziczenia spadkowego cz. 2 – osoby niespokrewnione ze spadkodawcą

Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem winy?

4 maja 2021
Czym skutkuje separacja

Czym skutkuje separacja?

10 czerwca 2021

W poprzednim miesiącu na naszym blogu opublikowaliśmy pierwszą część wpisu dotyczącego kolejności dziedziczenia ustawowego. Przedstawiliśmy w nim grupy dziedziczenia pierwszą, drugą i trzecią, które obejmują żyjących krewnych zmarłego spadkodawcy. Dwie pozostałe, które opiszemy w niniejszym wpisie, dotyczą już osób i podmiotów, które nie są ze spadkodawcą spokrewnione.


Kolejność prawa do dziedziczenia

Praw spadkowe w Polsce przewiduje pięć grup spadkobierców ustawowych, które kolejno po sobie zyskują prawo do dziedziczenia spadku po zmarłym spadkodawcy. Oznacza to, że jeśli w pierwszej grupie nie znajdzie się ani jeden spadkobierca, wówczas prawo do dziedziczenia dostają przedstawiciele kolejnej grupy. Wśród krewnych spadkodawcy, którzy kolejno po sobie zyskują prawo do dziedziczenia, ustawodawca wyszczególnia:

  • grupę pierwszą, czyli małżonka i dzieci spadkodawcy, a także ich zstępnych;
  • grupę drugą, czyli małżonka, rodziców i rodzeństwo spadkodawcy oraz ich zstępnych;
  • grupę trzecią, czyli dziadków oraz ich zstępnych spadkodawców.

W sytuacjach spornych swój interes związany ze spadkiem pomoże rozwiązać adwokat od spraw spadkowych. Jeżeli spadkodawca nie miał żadnego żyjącego krewnego, który mógłby odziedziczyć jego majątek, wówczas następnymi w kolejności spadkobiercami ustawowymi zostają osoby, które nie były z nimi spokrewnione.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą


Czwarta grupa spadkobierców ustawowych – pasierbowie

W przypadku braku żyjących krewnych spadkodawcy, pierwsi w kolejności do dziedziczenia są jego pasierbowie, czyli dzieci małżonka, który nie dożył otwarcia spadku. Mowa tu zarówno o dzieciach biologicznych, jak i dzieciach, które zostały przez małżonka przysposobione, bez względu na rodzaj przysposobienia. Pasierbowie otrzymują spadek w równych częściach.

W tej grupie nie jest natomiast przewidziane dziedziczenie zstępne. To znaczny, że w przypadku, kiedy pasierbowie nie dożyli otwarcia spadku, ale pozostawiają po sobie dzieci, to dzieciom tym nie przysługuje prawo do dziedziczenia. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy do śmierci pasierba spadkodawcy dojdzie już po otwarciu spadku. Wówczas spadek traktowany jest już jako część jego majątku i dziedziczony jest przez jego spadkodawców ustawowych lub testamentowych.

Dziedzicznie w czwartek grupie nie działa w drugą stronę, tzn. ojczym lub macocha nie mogą być spadkobiercami ustawowymi swojego pasierba.


Piąta grupa spadkobierców – gmina i Skarb Państwa

Kiedy żaden ze spadkobierców z poprzednich grup nie dożył otwarcia spadku lub w grupach tych nigdy nie było osób uprawnionych do dziedziczenia, wówczas majątek zmarłego przypada gminie, która była jego ostatnim miejscem zamieszkania. Nie ma tu natomiast znaczenia miejsce usytuowania majątku.

W sytuacji, w której nie można ustalić ostatniego miejsca zamieszkania lub zmarły mieszkał na stałe za granicą, wówczas spadek przypada Skarbowi Państwa.

Gmina i Skarb Państwa są ostatecznymi spadkobiercami, dlatego nie mogą oni zrzec się spadku.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!