Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem winy?

Podstawowe zasady dziedziczenia ustawowego cz. 1 – krewni spadkodawcy

20 kwietnia 2021

Podstawowe zasady dziedziczenia spadkowego cz. 2 – osoby niespokrewnione ze spadkodawcą

18 maja 2021

Decyzja na temat rozwodu z orzeczeniem winy jednego z małżonków lub bez orzekania o winie towarzyszy wielu małżeństwom, których wspólne pożycie uległo rozpadowi. Podpowiadamy, co może okazać się lepszym rozwiązaniem, a także jakie konsekwencje niesie ze sobą udzielenie rozwodu bez winy lub z winą jednego z nich.


Rozwód bez orzekania o winie

Rozwody bez orzekania o winie są w Polsce udzielane najczęściej. Decyzję taką podejmują zwykle małżeństwa, których pożycie rozpadło się, ale nie popadli ze sobą w konflikt pełen negatywnych emocji. Postępowanie rozwodowe bez orzekania o winie przebiega zwykle szybko i sprawnie, nie są przesłuchiwani świadkowie ani analizowane materiały dowodowe. Warunkiem jest jednak zgoda obojga małżonków na nieorzekanie winy. Jeśli nawet jedna strona takiej zgody nie udziela, wówczas konieczne jest udzielenia rozwodu z winy jednego małżonka lub obojga.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertąCzym skutkuje rozwój bez orzekania o winie?

Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie zwykle kończą się szybko, nawet po pierwszej rozprawie, na której sąd przesłucha obie strony i wysłucha zgodnych stanowisk, wyrażających wolę rozwiązania małżeństwa. Rozwód bez winy żadnej ze stron może zostać udzielony nawet 3 miesiące od złożenia pozwu. Wszystko zależy od tego, jak sprawnie poprowadzi sprawę adwokat – rozwody we Wrocławiu to codzienność, więc nie brakuje tu specjalistów, m.in. adwokatów i radców prawnych współpracujących z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym.

Rozwód bez orzekania o winie bądź z winą obojga małżonków skutkuje tym, że trudno jest uzyskać alimenty na małżonka. W takiej sytuacji strona wnioskująca musiałby udowodnić przed sądem, że wskutek rozwodu znalazła się w niedostatku, czyli w sytuacji, w której własnymi siłami nie jest w stanie zapewnić sobie podstawowych potrzeb życiowych. Szanse mają na to zwykle osoby schorowane lub niepełnosprawne, a także pobierające niskie świadczenia emerytalne.


Rozwód z winą jednego z małżonków

Na rozwód bez orzeczenia winy małżonkowie zwykle nie zgadzają się z dwóch powodów.

  1. Czują się skrzywdzeni i nie mają wątpliwości, że wina rozpadu małżeństwa leży po stronie drugiego z małżonków. W ich odczuciu sprawiedliwe będzie uznanie winy drugiej strony.
  2. Obawiają się, że ich sytuacja materialna ulegnie znacznemu pogorszeniu i chcą zabezpieczyć w ten sposób swoją przyszłość, ubiegając się o alimenty na małżonka.

    Stawka orzeczenia o winie oczywiście jest duża, chodzi bowiem o wspomniane alimenty na małżonka, które przyznawane są najczęściej na czas nieokreślony, a ich uchylenie wymaga osobnego procesu sądowego. Dlatego w sprawach rozwodowych, w których zależy Ci na orzeczeniu winy drugiej strony, pomocna okaże się pomoc prawna. Dolnośląski Holding Prawny – adwokat z Wrocławia posiada bogate doświadczenie w sprawach rozwodowych.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!