Podstawowe zasady dziedziczenia ustawowego cz. 1 – krewni spadkodawcy

Alimenty na byłego małżonka żyjącego w konkubinacie

6 kwietnia 2021

Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem winy?

4 maja 2021

O dziedziczeniu ustawowym mówimy w sytuacji, kiedy spadkodawca nie sporządził testamentu. Wówczas jego majątek jest dziedziczony zgodnie z prawem, które weszło w życie po 28 czerwca 2009 roku. Do spadku mają wówczas prawo spadkobiercy z kolejnych grup spadkowych. Tłumaczymy, kto do nich należy i jaka część majątku przysługuje poszczególnym spadkobiercom.


Pierwsza grupa – małżonek oraz dzieci

Do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych należą małżonek oraz dzieci spadkodawcy. Każdy z nich ma prawo do jednakowej części spadku, jednak należy tu uwzględnić regułę, która mówi, że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości majątku. Jeżeli zatem spadkodawca pozostawił małżonka i dwoje dzieci, wówczas każdemu z nich należy się 1/3 całości majątku. Gdyby jednak dzieci było czworo, czyli wraz z małżonkiem w pierwszej grupie znalazłoby się pięcioro ustawowych spadkobierców, wówczas małżonkowi należy się 1/4 całości, a reszta dzielona jest po równo pomiędzy czworo dzieci.

W sytuacji, w której dzieci spadkobiercy nie dożywają otwarcia spadku, czyli innymi słowy umierają przed rodzicem, wówczas część majątku, która im przypada, przekazywana jest na ich dzieci, podzielona na równe części.


Druga grupa – małżonek, rodzice i rodzeństwo

Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci, wówczas do dziedziczenia ma prawo druga grupa ustawowych spadkobierców, do których należą małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Wówczas każde z rodziców otrzymuje po 1/4 całości majątku, natomiast małżonkowi pozostaje połowa.

  • W przypadku braku małżonka spadek po zmarłym otrzymują jego rodzice po połowie.
  • Kiedy jeden z rodziców zmarł wcześniej, wówczas część spadku, która mu przypadła, jest dzielona po równo na rodzeństwo spadkodawcy.
  • Jeżeli któreś z rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku, ale pozostawiło dzieci, wówczas spadek jest ponownie dzielony na równe części przypadające dzieciom tej osoby.
  • Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, a spadkodawca nie miał rodzeństwa, wtedy małżonek i drugi z rodziców otrzymują po połowie spadku.


Wszelkie zawiłości i komplikacje w sprawie dziedziczenia pomoże rozwiązać adwokat – we Wrocławiu prawo spadkowe to dziedzina, w której specjalizują się m.in. adwokaci współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawny.


Trzecia grupa – dziadkowie i ich zstępni

W przypadku, kiedy spadkodawca nie miał małżonka, dzieci i rodzeństwa, a jego rodzice nie dożyli otwarcia spadku, wówczas spadek przypada w równych częściach jego dziadkom. Jeżeli któryś z dziadków również nie dożył otwarcia spadku, to wtedy analogicznie do poprzednich grup spadkobierców, spadek przypada w równych częściach jego zstępnym, czyli dzieciom, a w razie ich wcześniejszej śmierci – ich dzieciom. Spadek może zatem przypaść wujom i ciotkom spadkodawcy, a gdyby nie dożyli oni otwarcia spadku – ich dzieciom, czyli kuzynom spadkodawcy.

W przypadku kiedy dziadkowie nie mieli innych dzieci niż rodzice spadkodawcy, a któryś z nich nie dożywa otwarcia spadku po swoim wnuku, wtedy żyjący dziadkowie otrzymują spadek w równych częściach.

Istnieją jeszcze dwie grupy spadkobierców ustawowych, które opiszemy w osobnym wpisie. Są one uruchamiane jednak w sytuacji, w której spadkodawca nie pozostawia po sobie żadnych żyjących krewnych. W sprawach o dziedziczenie w tych grupach często dochodzi do sporów, wobec czego pomocy muszą udzielać adwokaci – Wrocław i inne miejscowości Dolnego Śląska to rejon, gdzie w przypadku spraw spadkowych możesz skorzystać z pomocy współpracowników Dolnośląskiego Holdingu Prawnego.