Podstawowe zasady dziedziczenia ustawowego cz. 1 – krewni spadkodawcy

Alimenty na byłego małżonka żyjącego w konkubinacie

6 kwietnia 2021

Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem winy?

4 maja 2021

O dziedziczeniu ustawowym mówimy w sytuacji, kiedy spadkodawca nie sporządził testamentu. Wówczas jego majątek jest dziedziczony zgodnie z prawem, które weszło w życie po 28 czerwca 2009 roku. Do spadku mają wówczas prawo spadkobiercy z kolejnych grup spadkowych. Tłumaczymy, kto do nich należy i jaka część majątku przysługuje poszczególnym spadkobiercom.


Pierwsza grupa – małżonek oraz dzieci

Do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych należą małżonek oraz dzieci spadkodawcy. Każdy z nich ma prawo do jednakowej części spadku, jednak należy tu uwzględnić regułę, która mówi, że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości majątku. Jeżeli zatem spadkodawca pozostawił małżonka i dwoje dzieci, wówczas każdemu z nich należy się 1/3 całości majątku. Gdyby jednak dzieci było czworo, czyli wraz z małżonkiem w pierwszej grupie znalazłoby się pięcioro ustawowych spadkobierców, wówczas małżonkowi należy się 1/4 całości, a reszta dzielona jest po równo pomiędzy czworo dzieci.

W sytuacji, w której dzieci spadkobiercy nie dożywają otwarcia spadku, czyli innymi słowy umierają przed rodzicem, wówczas część majątku, która im przypada, przekazywana jest na ich dzieci, podzielona na równe części.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertąDruga grupa – małżonek, rodzice i rodzeństwo

Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci, wówczas do dziedziczenia ma prawo druga grupa ustawowych spadkobierców, do których należą małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Wówczas każde z rodziców otrzymuje po 1/4 całości majątku, natomiast małżonkowi pozostaje połowa.

  • W przypadku braku małżonka spadek po zmarłym otrzymują jego rodzice po połowie.
  • Kiedy jeden z rodziców zmarł wcześniej, wówczas część spadku, która mu przypadła, jest dzielona po równo na rodzeństwo spadkodawcy.
  • Jeżeli któreś z rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku, ale pozostawiło dzieci, wówczas spadek jest ponownie dzielony na równe części przypadające dzieciom tej osoby.
  • Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, a spadkodawca nie miał rodzeństwa, wtedy małżonek i drugi z rodziców otrzymują po połowie spadku.


Wszelkie zawiłości i komplikacje w sprawie dziedziczenia pomoże rozwiązać adwokat – we Wrocławiu prawo spadkowe to dziedzina, w której specjalizują się m.in. adwokaci współpracujący z Dolnośląskim Holdingiem Prawny.


Trzecia grupa – dziadkowie i ich zstępni

W przypadku, kiedy spadkodawca nie miał małżonka, dzieci i rodzeństwa, a jego rodzice nie dożyli otwarcia spadku, wówczas spadek przypada w równych częściach jego dziadkom. Jeżeli któryś z dziadków również nie dożył otwarcia spadku, to wtedy analogicznie do poprzednich grup spadkobierców, spadek przypada w równych częściach jego zstępnym, czyli dzieciom, a w razie ich wcześniejszej śmierci – ich dzieciom. Spadek może zatem przypaść wujom i ciotkom spadkodawcy, a gdyby nie dożyli oni otwarcia spadku – ich dzieciom, czyli kuzynom spadkodawcy.

W przypadku kiedy dziadkowie nie mieli innych dzieci niż rodzice spadkodawcy, a któryś z nich nie dożywa otwarcia spadku po swoim wnuku, wtedy żyjący dziadkowie otrzymują spadek w równych częściach.

Istnieją jeszcze dwie grupy spadkobierców ustawowych, które opiszemy w osobnym wpisie. Są one uruchamiane jednak w sytuacji, w której spadkodawca nie pozostawia po sobie żadnych żyjących krewnych. W sprawach o dziedziczenie w tych grupach często dochodzi do sporów, wobec czego pomocy muszą udzielać adwokaci – Wrocław i inne miejscowości Dolnego Śląska to rejon, gdzie w przypadku spraw spadkowych możesz skorzystać z pomocy współpracowników Dolnośląskiego Holdingu Prawnego.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!