3 sposoby na skuteczne egzekwowanie długów

Alimenty na dorosłe dziecko – komu należy je wypłacać?

11 marca 2021

Alimenty na byłego małżonka żyjącego w konkubinacie

6 kwietnia 2021

Wielu przedsiębiorców boryka się z nieopłacaniem faktur przez kontrahentów, co z kolei może prowadzić do zatoru finansowego i problemów finansowych przedsiębiorstwa. Dlatego też warto wiedzieć, w jaki sposób zgodnie z prawem egzekwować swoje długi. Przedstawiamy 3 sposoby na egzekwowanie należności od dłużników.

Polubowne egzekwowanie długów

Polubowne egzekwowanie długów polega na próbie przekonania i zmotywowania dłużnika do uregulowania należności. Jest to metoda bezpieczna pod kątem relacji biznesowych, ponieważ w przeciwieństwie do np. wejścia na drogę sądową, nie rodzi negatywnych emocji i nie antagonizuje stron. Wiąże się również z bardzo niskimi kosztami, które ograniczają się np. do sporządzenia przez prawnika wezwania do zapłaty. Skuteczne odzyskiwanie długów polubownie jest jedynym sposobem na ściągnięcie należności przedawnionych ustawowo. W polubownym egzekwowaniu długów możesz sięgnąć po takie narzędzia, jak:

  • pisemne ponaglenie do uiszczenia zapłata (np. przez wiadomosć e-mail);
  • sporządzenie wezwania do zapłaty;
  • podjęcie negocjacji w celu zawarcia ugody;
  • poinformowania o zamiarze egzekucji długi drogą sądową.

Udokumentowana próba polubownego wyegzekwowania długów będzie dla sądu stanowiła podstawę do przeniesienia kosztów sądowych na dłużnika w przypadku egzekucji sądowej.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą


Zlecenie windykacji kancelarii prawnej

Windykacja z udziałem prawnika lub radcy prawnego będzie dla dłużnika dodatkowym motywatorem do uregulowania należności, ponieważ będzie się on poważnie liczył z tym, że kolejnym krokiem może być już sprawa sądowa, która zakończy się egzekucją komorniczą. Zlecając windykację kancelarii prawnej, możesz w pełni skupić się na prowadzeniu swojej działalności, nie poświęcając czasu na sprawy związane z egzekucją długów.

Szybkość i sprawność sporządzania dokumentów i wezwań samodzielnie są zwykle znacznie niższe niż w sytuacji, kiedy zajmuje się tym prawnik lub radca prawny – Wrocław i inne miejscowości na Dolnym Śląsku, to rejon, gdzie w celu windykacji należności możesz skorzystać z pomocy specjalistów współpracujących z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym.

Po ściągnięciu długów możesz wstąpić na drogę sądową o pokrycie przez dłużnika kosztów windykacji.

Windykacja sądowa egzekucyjna

Tę drogę obiera się w celu uzyskania prawomocnego wyroku sądu, na podstawie którego komornik będzie miał możliwość zajęcia majątku dłużnika w celu pokrycia długu. Środki o charakterze prawnym, jakie stosuje się w windykacji sądowej to:

  • pozew,
  • wezwanie do zapłaty,
  • tytuł egzekucyjny,
  • czynności komornicze.

Na drogą sądową warto wstąpić przede wszystkim dlatego, że złożenie pozwu przerywa bieg przedawnienia, co oznacza, że dług nie zostanie przedawniony i będzie można go odzyskać niezależnie od upływu czasu. Uzyskanie wyroku sądu zobowiązuje dłużnika do uregulowania długu. W razie dalszego uchylania się od zapłaty, wyrok sądu można przekazać do kancelarii komorniczej celem egzekucji.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!