Alimenty na dorosłe dziecko – komu należy je wypłacać?

Czy wysokość dochodów wpływa na wysokość alimentów?

19 lutego 2021

3 sposoby na skuteczne egzekwowanie długów

23 marca 2021

Obowiązek alimentacyjny wiąże się przekazywaniem środków pieniężnych na rzecz dziecka, jednak dopóki jest ono nieletnie, rodzic zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych musi przekazywać je drugiemu z rodziców, który sprawuje nad dzieckiem władzę rodzicielską. Co w sytuacji, kiedy dziecko kończy 18 lat, a władza rodzicielska się kończy? Komu wówczas powinny być wypłacane alimenty?

Alimenty na nieletnie dziecko – na rzecz dziecka, ale do rąk rodzica

Do momentu ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia pozostaje ono pod władzą rodzicielską rodziców, co oznacza, że nie może samodzielnie wykonywać czynności prawnych przed sądem (z wyjątkiem spraw o alimenty) i w urzędach, a także zarządzać swoim majątkiem. Stąd też prawo rodzinne i opiekuńcze zakłada, że świadczenia alimentacyjne muszą być wypłacane co prawda na rzecz dziecko, jednak na konto bądź do rąk rodzica, który sprawuje nad nim pieczę.

Przekazywanie alimentów drugiemu z rodziców upoważnia go do egzekwowania tego prawa względem rodzica zobowiązanego do płacenia tego świadczenia. Nie zmiania to jednak faktu, że alimenty przekazywane są na rzecz dziecka, a rodzic sprawujący nad nim opiekę, powinien pożytkować je w celu zapewniania dziecku możliwie jak najwyższego standardu życia, czyli m.in. na wyżywienie, zakup odzieży, pokrycie kosztów edukacji czy rozwoju, a także na leczenie i utrzymaniu dziecka w zdrowiu.

Alimenty na dorosłe dziecko – co się zmienia?

Z dniem ukończenia 18. roku życia dziecko zyskuje zdolność do czynności prawnych, a także zarządzania własnym majątkiem. Jest to też równoznaczne z ustaniem władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że od tego momentu to właśnie dziecko powinno otrzymywać alimenty na swoje konto lub do rąk własnych.

Niestety kwestia przekazywania alimentów nie jest tak oczywista, szczególnie w sytuacji, kiedy alimenty są egzekwowane przez komornika sądowego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą


Rodzic nie przekazuje dziecku alimentów – co z tym zrobić?

W sytuacji, w której rodzic upoważniony do odbioru alimentów od egzekwującego je komornika sądowego, jest skonfliktowany z dzieckiem i nie przekazuje mu alimentów, niestety oznacza to, że rodzic zobowiązany do wypłacanie tego świadczenie nie wywiązuje się prawidłowo ze swoich obowiązków. W skrajnych przypadkach, kiedy dorosłe dziecko wystąpi o alimenty, może dojść nawet do ich podwójnego wyegzekwowania.

W przypadku komorniczej egzekucji alimentów rodzic zobowiązany do ich wypłacania powinen ziłożyć wniosek do sądu opiekuńczego, aby w orzeczeniu w sprawie alimentów zmienić osobę uprawnioną do odbierana alimentów od komornika. W tym celu pomocny okaże się radca prawny – alimenty Wrocław warto rozwiązywać z prawnikami i radcami prawnymi współpracującymi z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym.

W sytuacji, w której alimenty nie są egzekwowane przez komornika, rodzic zobowiązany do płacenia alimentów powinien ustalić zasady wypłacania świadczenia bezpośrednio z dzieckiem, które osiąga pełnoletność.

Jak długo należy płacić alimenty?

Alimenty należy płacić do momentu, kiedy dziecko będzie w stanie utrzymać się samodzielnie. Z obowiązku płacenia alimentów można zostać zwolnionym w sytuacji, kiedy dochody z majątku dziecka pozwalają mu na utrzymanie się lub dziecko nie przykłada należytej staranności do osiągania dochodu, np. nie uczy się w celu zdobycia zawodu.

W wielu spornych kwestiach dotyczących alimentów pomocni są adwokaci Wrocław – Holding Prawny.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!