Czy jedno z rodziców może zdecydować o zmianie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie?

Sprawa o podział majątku – dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej?

18 grudnia 2020

Możliwość odmowy przyjęcia mandatu – czy czeka nas poważna zmiana prawa?

15 stycznia 2021

Po rozwodzie wszystkie kwestie dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem zostały ustalone – czy to polubownie, czy przez sąd – i są przez obojga rodziców respektowane. Jednakże jedno z nich, to u którego dziecko zamieszkuje na stałe, postanawia się przeprowadzić. Czy jest to możliwe bez uzyskania zgody ex-małżonka i czy sprawę można skierować do sądu?

Zmiana miejsca zamieszkania – czy utrudni kontakt z dzieckiem?

Wiele zależy oczywiście od tego, czy zmiana miejsca zamieszkania dziecka, wyraźnie utrudni kontakt dziecka z drugim z rodziców. Rodzic, z którym zamieszkuje dziecko może z przyczyn osobistych lub zawodowych zechcieć zamieszkać kilkaset kilometrów od dotychczasowego miejsca zamieszkania, co w istotny sposób wpłynie na łatwość kontaktu, bowiem na drodze staną problemy logistyczne, czas, jaki należy poświęcić na dojazdy, a także koszty podróży. Czy w takiej sytuacji drugie z rodziców może sprzeciwić się przeprowadzce dziecka?

Kwestia władzy rodzicielskiej

Sytuacja ze zmianą miejsca zamieszkania w dużej mierze zależy od tego, jak uregulowana została władza rodzicielska. W sytuacji, kiedy oboje rodzice zachowują pełną władzę rodzicielską, wówczas mają prawo i obowiązek ją wykonywać. Miejsce zamieszkania dziecka jest istotną kwestią życia dziecka, bowiem niesie ze sobą szereg innych konsekwencji, np. konieczność zmiany szkoły. Dlatego też rodzic, u którego dziecko zamieszkuje, musi zapytać o zgodę ex-małżonka.

Nieco mniej oczywista jest sytuacja, w której jedno z rodziców za sprawą decyzji sądu ma ograniczoną władzę rodzicielską. Sąd ogranicza bowiem władzę rodzicielską w danym zakresie, co w dalszym ciągu może oznaczać, że ex-małżonek ma prawo decydowania w kwestii istotnych spraw dziecka. Wtedy decyzja nadal powinna być podejmowana przez oboje rodziców, a szczególne znaczenie ma to, czy sposób jej podjęcia wpłynie na możliwość utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

Dokonaj ustaleń z byłym małżonkiem

Dla dobra dziecka oraz zachowania możliwości respektowania swoich praw w kwestii kontaktu z dzieckiem, przed podjęciem decyzji o przeprowadzce najlepiej jest porozmawiać z ex-małżonkiem i spróbować ustalić pewne ułatwienia w kontakcie z pociechą, np. kwestie przewozu dziecka pomiędzy domami rodziców czy ustalenia dodatkowych dni na spotkania, jeśli cotygodniowe odwiedziny okażą się niemożliwe. Przeprowadzka bez uprzedniej próby dogadania się, może skutkować natychmiastowym skierowaniem sprawy do sądu przez byłego małżonka.

Niemożność rozwiązania sporu – potrzebna będzie decyzja sądu

Jeżeli byli małżonkowie nie dojdą polubownie do porozumienia, wówczas decyzję o możliwości zmiany miejsca zamieszkania przez jednego z byłych małżonków wraz z dzieckiem może wydać sąd rodzinny. Każda sytuacja tego typu będzie inna, a najważniejszą kwestią pozostaje zawsze dobro dziecka. W takiej sytuacji konieczna może okazać się pomoc prawna – odpowiednia argumentacja przed sądem pomoże uzyskać jak najbardziej korzystne dla dziecka orzeczenie sądu. Jeżeli zatem znalazłeś lub znalazłaś się w podobnym położeniu, sprawdź naszą ofertę z zakresu pomocy prawnej w kwestii sprawowania opieki nad dziećmi: prawnik rozwody Wrocław.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!