Sprawa o podział majątku – dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej?

Praca zdalna w okresie pandemii a regulacje prawne

4 grudnia 2020

Czy jedno z rodziców może zdecydować o zmianie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie?

1 stycznia 2021

Na początku wejścia na drogę sądową w sporze o podział majątku nie sposób jest przewidzieć, jak długo będzie toczyła się sprawa. Wiele zależy od tego, jak długo trwało małżeństwo i jaki majątek udało się w czasie jego trwania wypracować. Do tego dochodzi jeszcze zebranie materiału dowodowego i wydanie opinii przez biegłych, które mogą ostatecznie przechylić szalę na korzyść jednej ze stron.

Sprawa o podział majątku – spór o dorobek życia

Sprawy o podział majątku mogą dotyczyć dużego dorobku, na który małżonkowie pracowali przez wiele lat swojego wspólnego pożycia. W związku z tym w grę wchodzić mogą nie tylko sumy pieniędzy, ale również nieruchomości czy cenny majątek ruchomy. Skuteczne dochodzenie przed sądem swoich roszczeń wobec eksmałżonka wymaga zatem przygotowania odpowiedniej strategii procesowej oraz merytorycznej wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu podobnych spraw.

Warto znać swoje prawa

Celem postępowania w sprawie podziału majątku jest ostateczne rozwiązanie i zakończenie wzajemnych roszczeń obu stron sporu, dlatego też po wydaniu przez sąd wyroku szanse na odzyskanie należnego majątku będą znikome. Prawo rodzinne, które reguluje między innymi takie kwestie, jak alimenty, rozwody, podział majątku, jest dość obszerną dziedziną prawa, dlatego nie warto ryzykować utraty należnego w świetle prawa majątku wskutek nieznajomości swoich praw czy bycia nieświadomym przysługujących roszczeń. Rolą pełnomocnika jest uświadomienie swojego mocodawcy o przysługujących mu prawach i roszczeniach w kwestii podziału majątku.

Adwokat lub radca prawny pomoże również ustrzec się błędów, w wyniku których strona procesu mogłaby ponieść przykre konsekwencje i utracić część majątku. Formułowanie błędnych wniosków może skutkować przechyleniem szali na stronę przeciwną.

Merytoryczne prowadzenie sprawy

W sprawach o podział majątku nierzadko zdarza się dać ponieść emocjom, które wynikają z faktu, że małżeństwo rozpadło się w mało przyjaznych okolicznościach. Niestety emocjonalne podejście do sprawy często kończy się popełnianiem błędów, które skutkują wydaniem przez sąd niekorzystnego wyroku. Adwokat lub radca prawny ukierunkuje sprawę w taki sposób, by skupiać się wyłącznie na zaistniałych faktach i merytorycznych, prawnych aspektach wszystkich czynności. Bez udziału pełnomocników wiele spraw o podział majątku mogłoby nie zakończyć się ugodą.

Przyspieszenie sprawy

Niekiedy jednak strony nie są zainteresowane ugodowym rozwiązaniem sprawy. Wówczas trzeba zdać się na orzeczenie sądu. W takiej sytuacji sprawa może przeciągać się nawet latami, choćby ze względu na oczekiwanie na opinie biegłych, którym zapoznanie się z dokumentacją i przygotowanie opinii zajmuje nawet kilka miesięcy. W takich sytuacjach istotną rolę odgrywają właśnie pełnomocnicy, których doświadczenie i umiejętności argumentacji przed sądem mogą mieć kluczowe znaczenie w przyspieszeniu procesu oraz przekonania sądu do przyznania racji ich mocodawcom.

Szukasz pomocy prawnej w sprawie o podział majątku? Zwróć uwagę na Holding Prawny – adwokat Wrocław. Współpracują z nami adwokaci i radcy prawni, którzy posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym również spraw o podział majątku małżeńskiego po rozwodzie.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!