Mandat za brak maseczki – co mówi prawo?

Jak odstąpić od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość?

7 listopada 2020

Praca zdalna w okresie pandemii a regulacje prawne

4 grudnia 2020

Od wielu tygodni w przestrzeni publicznej toczy się dyskusja na temat tego, czy noszenie maseczek w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 jest zgodne z prawem. Dowiedz się, jak rzeczywiście wygląda to w świetle prawa.


Mandaty za brak maseczki – sporna kwestia


Wydane 7 sierpnia 2020 rozporządzenie Rady Ministrów nakazuje obywatelom zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej w określonych sytuacjach. W związku z tym Policja zaczęła nakładać mandaty na osoby nieprzestrzegające tego nakazu. Jednakże wielu obywateli, nie zgadzając się z decyzją funkcjonariuszy, nie przyjmojmowało mandatu, w konsekwencji czego policjanci zgodnie z prawem kierowali wniosek o ukaranie do sądu. Tymczasem w wielu przypadkach sądy przyznawały rację obywatelom, oddalając wnioski o ukaranie. Z czego to wynika?


Podstawa prawna


Podstawą prawną dla rozporządzenie rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 roku jest Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Artykuł 46b. punkt 4) tej ustawy mówi o możliwości nałożenia obowiązku stosowania środków profilaktycznych na osoby chore lub podejrzane o zachorowanie. W związku z tym, że policjant, który zatrzymywał na ulicy osobą, która nie zasłaniała ust i nosa maseczką, częścią odzieży lub przyłbicą, nie miał podstawy posądzać takiej osoby o to, że jest chora lub istnieje u niej podejrzenie o zachorowanie, wnioski o ukaranie pozostawały bezpodstawane.

Sytuacja wywoływała wiele kontrowersji i nieporozumień nie tylko pomiędzy obywatelami, funkcjonariuszami Policji oraz sądami, ale także wśród parlamentarzystów. W związku z czym podjęto decyzję o wprowadzenie zmian do podstawy prawnej.


Jakie czekają nas zmiany?


28 października Sejm przyjął Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19, która miała nowelizować przepis dotyczący stosowania środków profilaktycznych. W związku z czym artykuł 46b. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku daje od tej pory możliwość nałożenia obowiązku zasłaniania ust i nosa w celach profilaktycznych przez wszystkich. Dopisano również punkt, który mówi o możliwości odmowy sprzedaży towaru w sklepie klientom, którzy nie stosują się do tego przepisu. Oznacza to, że od momentu wejścia ustawy w życie, Policja będzie mogła nakładać mandaty za brak maseczki, a po skierowaniu wniosku o ukaranie sądu, osoby, które nie przyjęły mandatu będą miały nikłe szanse na wygranie sprawy.


Czy zmiany już obowiązują?


Ustawa z dnia 28 października została przyjęta przez Sejm i podpisana przez Prezydenta, jednak na dzień opublikowania na naszym blogu tego wpisu wciąż nie została opublikowana, pomimo że proces legislacyjny mówi o obowiązku niezwłocznego opublikowania aktu normatywnego po podpisaniu go przez Prezydenta. Działanie to – nie do końca zgodne z prawem – wynika z wykrycia w ustawie błędu dotyczącego wynagrodzeń dla medyków pracujących przy pacjentach chorych na COVID-19. Niepublikowany akt normatywny nie może obowiązywać, dlatego też podstawa prawna związana z obowiązkiem noszenia maseczki w dalszym ciągu nie jest unormowana.

Przeciwko Tobie również Policja skierowała wniosek o ukaranie do sądu w związku z brakiem maseczki lub jakimkolwiek innym wykroczenie? Holding Prawny – Adwokat z Wrocławia z zakresu prawa karnego pomogą Ci przekonać sąd do swoich racji.

AKTUALIZACJA: Nowelizacja ustawy z 28 października 2020 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw 28 listopada, w związku z czym obowiązek noszenia maseczek jest już w pełni uregulowany prawnie, a jej brak może być ukarany mandatem lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!