Jak odstąpić od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość?

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

24 października 2020

Mandat za brak maseczki – co mówi prawo?

21 listopada 2020

Coraz większy udział w sprzedaży detalicznej mają sklepy internetowe. Wynika to z atrakcyjniejszych ofert niż w sklepach stacjonarnych, coraz sprawniej działających systemów e-commerce, a ogromne wzrosty wskaźników sprzedaży przez Internet odnotowano naturalnie również z powodu pandemii koronawirusa. Przepisy prawa na szczęście dość dobrze chronią konsumenta. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odstąpić od umowy w przypadku nieuczciwości sprzedawcy lub nieudanego zakupu.


Kiedy mówimy o umowie zawartej na odległość?


Prawo cywilne i prawo gospodarcze mówią, że aby można było mówić o zawarciu umowy na odległość, musi ona spełniać cztery następujące warunki:

  • stronami zawierającymi umowę muszą być przedsiębiorca i konsument;
  • umowa musi zostać zawarta w ramach zorganizowanego systemu przeznaczonego do zawierania umów na odległość – np. w sklepie internetowym;
  • umowa musi być zawarta bez fizycznej obecności żadnej ze stron;
  • umowa zawarta na odległość może być zawarta wyłącznie z użyciem środków komunikacji wykorzystywanych do porozumiewania się na odległość.


W jakim terminie mogę odstąpić od umowy zawartej na odległość?


Ustawodawca uwzględnił położenie konsumenta, które w przypadku zakupów na odległość nie daje mu możliwości obejrzenia i przetestowania produktu. W związku z tym potrzebuje on czasu na uświadczenie się w przekonaniu, że dokonał właściwego wyboru. Konsument może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, a także bez ponoszenia żadnych kosztów, w tym kosztów odesłania towaru. Czas na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni liczone od:

  • dnia, w którym konsument wszedł w posiadania towaru – dla umów, w ramach których sprzedawca wydaje daną rzecz;
  • dnia zawarcia umowy – dla pozostałych umów.


Jakie konsekwencje ma odstąpienie od umowy?


Jeżeli konsument zdecyduje się odstąpić od umowy, wówczas uważa się ją za niezawartą. Przedsiębiorca ma od dnia odstąpienia od umowy 14 dni na zwrot poniesionych przez konsumenta kosztów, w tym kosztów odesłania zwracanych przedmiotów. W przypadku kiedy przedsiębiorca nie oferuje odebrania od konsumenta towarów, może wstrzymać się ze zwrotem kosztów do momentu otrzymania potwierdzenia wysyłki.


W jakiej formie możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość?


Konsument ma prawo odstąpić od umowy na kilka możliwych sposób. Jednym z najczęściej stosowanych jest odesłanie towaru wraz wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy, który dołączony był do przesyłki. Jeżeli przedsiębiorca nie dołączył takiego formularza, wówczas można sporządzić pisemne odstąpienie od umowy i wysłać je listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Jednak obecnie, przy mocno rozwiniętych usługach e-commerce, jest to dość rzadki sposób.

Coraz więcej sklepów internetowych umożliwia wypełnienie formularza odstąpienia od umowy w swoim serwisie internetowym. Jest to najszybsza i najłatwiejsza metoda odstąpienia od umowy. Wymaga ona mailowego potwierdzania otrzymania formularza przez przedsiębiorcę.

Potrzebujesz pomocy prawnej w sporze dotyczącym odstąpienia od umowy? Holding Prawny – Adwokaci Wrocław to grupa doświadczonych prawników w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego, którzy korzystnie rozwiązać problem.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!