Co przedsiębiorcy oznacza obecność na białej liście podatników VAT?

Testament

Nie jestem uwzględniony w testamencie, czy nic mi się nie należy?

30 września 2020

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

24 października 2020

Czym jest biała lista podatników VAT i co dla przedsiębiorcy oznacza obecność na tej liście? W czym pomaga i przed czym chroni sprawdzenie kontrahenta na białej liście przed dokonaniem płatności za fakturę VAT? Dowiedz, jakie informacje znajdziesz na białej liście podatników VAT oraz co powie Ci ona na temat Twojego kontrahenta.


Czym jest biała lista podatników VAT?


Przepisy dotyczące białej listy podatników VAT weszły w życie 1 września 2019 roku. Biała lista jest wykazem podmiotów gospodarczych, które są czynnymi podatnikami VAT, wraz z uwzględnieniem przypisanych im numerów kont. Głównym zadaniem białej listy jest pomoc przedsiębiorcom w weryfikacji wiarygodności swoich kontrahentów. Białą listę podatników VAT prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej.


Jakie informacje znajdziesz na białej liście?


Przed podjęciem współpracy z partnerem biznesowym lub samym opłaceniem wystawionej przez niego faktury VAT warto zweryfikować informacje na jego temat na białej liście. Czego dowiesz się z białej listy?

  • Sprawdzisz, czy Twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
  • Zweryfikujesz poprawność numeru konta bankowego, na który masz przelać należność za fakturę.
  • Poznasz historię jego obecności na liście płatników VAT, czyli np. odmówienie rejestracji, wykreślenie płatnika z listy czy przywrócenie go na białą listę.


Co ma na celu prowadzenie białej listy?


Biała lista podatników VAT została stworzona z myślą o tym, by przedsiębiorcy mogli świadomie podejmować współpracę z wiarygodnymi i uczciwymi kontrahentami. Wspomniana już weryfikacja danego podmiotu to zatem podstawowy cel jej prowadzenia, jednakże nie mniej ważna jest minimalizacja ryzyka tego, że nieświadomy podatnik weźmie udział w karuzeli VAT-owskiej lub padnie ofiarą wyłudzenia podatkowego.


Jak znaleźć się na białej liście?


Dane do białej listy pobierane są automatycznie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Możesz zapoznać się z nimi, odwiedzając stronę Ministerstwa Finansów. Jeżeli dane okażą się błędne, wówczas możesz skontaktować się z Krajową Administracją Skarbową i wyjaśnić nieścisłości.


Z jakimi konsekwencjami trzeba się liczyć w przypadku błędnych danych na liście lub nieuczciwości kontrahenta?


Znaczenie białej listy jest ważne w przypadku wszystkich transakcji, od których uiścić podatek VAT. W przypadku opłacenia faktury na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych na konto inne niż widniejące na białej liście nie będziesz mógł wpisać w koszty uzyskania przychodu tej części kwoty, która przekracza wspomniane 15 tysięcy złotych.

Drugą ważną rzeczą jest to, że prawo karnoskarbowe przewiduje solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe. Oznacza to tyle, że jeśli Twój kontrahent nie odprowadzi od transakcji podatku VAT, ty także będziesz musiał liczyć się z konsekwencjami ze strony Urzędu Skarbowego.


Co robić, by nie narażać się na konsekwencje?


Podstawowym krokiem, jaki powinien powinien wykonać każdy uczciwy przedsiębiorca, jest weryfikacja swoich danych na białej liście i zgłoszenie ewentualnych błędów do skorygowania. Jeżeli zaś podejmujesz współpracę z nowymi partnerami biznesowymi, sprawdzaj ich na białej liście, zarówno przed podjęciem współpracy, jak i w dniu wykonania przelewu na ich konto (porównaj numer konta na fakturze z numerem konta na białej liście).

Jeśli masz wątpliwości, zawsze możesz skorzystać z konsultacji prawnych z zakresu prawa karnego, skarbowego lub prawa gospodarczego.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!